Partycypacja

Odlot. Strefa Partycypacji

ODLOT. Strefa Partycypacji

Miejsce spotkań, rozmów o mieście i przede wszystkim konsultacji społecznych z udziałem osób mieszkających we Wrocławiu.

Od początku 2023 r. jesteśmy gospodarzami nowego miejsca w samym centrum Wrocławia, otwartego również na Wasze działania.

Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zorganizowania w ODLOCIE spotkania, warsztatów, konferencji lub innych działań! Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i z przedstawicielami samorządów, grupami nieformalnymi i firmami prywatnymi

Odlot jest przestrzenią aktywności i zaangażowania społecznego oraz szeroko pojętej współpracy wielosektorowej i międzysektorowej. Skontaktuj się z nami i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie się z nami.

Skontaktuj się i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

 • Ponad 150m2, gdzie można organizować wydarzenia w centrum Wrocławia. 

 • Trzy sale warsztatowe (w tym jedna dla 50 osób).

 • Sprzęt audio i wideo.

 • Przytulny wystrój i dobre zaplecze kuchenne

 • Miejsce dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

 • Łatwy dojazd komunikacją publiczną (przystanki Piłsudskiego, Arkady Capitol i pl. Legionów)

 • Parking w Strefie Płatnego Parkowania lub na pobliskim płatnym parkingu przy Teatrze Polskim.

 • Parking rowerowy na podwórku.

Previous
Next

ODLOT to także nasze codzienne miejsce pracy. 

Możecie odwiedzić Strefę Partycypacji od poniedziałku do piątku, między 10:00 i 13:00 oraz między 15:00 a 17:00.

Zobacz reportaż z otwarcia ODLOTU. Strefy Partycypacji

W Odlocie. Strefie Partycypacji w 2023 r. Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Wrocław Wita Uchodźców

W styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wrocław Wita Uchodźców – budowa oddolnej koalicji na Dolnym Śląsku”.

Naszym celem będzie wzmocnienie i rozszerzenie działań Koalicji Wrocław Wita Uchodźców. Będziemy się szkolić i profesjonalizować oraz przygotowywać do pracy z uchodźcami, przechodząc kurs przygotowujący do roli asystentów -„integratorów”, czyli osób do kontaktu między przybyłymi uchodźcami a lokalną społecznością przyjmującą.

Zajmiemy się również integracją w praktyce poprzez: zapoznanie się z pracą koalicji Dresden für Alle, poznanie przykładów dobrych praktyk w terenie podczas wizyty studyjnej w Dreźnie i nawiązanie kontaktów z miejscowymi aktywistami.

Zorganizujemy spotkania poświęcone tematyce uchodźców w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Przeprowadzimy także spotkania w 4 miejscowościach Dolnego Śląska, w celu stworzenia lokalnych grup wsparcia uchodźców i rozbudowania sieci współpracowników Koalicji WWU.

Przeprowadzimy badania dotyczące diagnozy problemów związanych z przyjęciem uchodźców w regionie, a rezultaty przekażemy władzom miasta Wrocławia i organizacjom pozarządowym. Chcemy w ten sposób wesprzeć budowę platformy porozumienia i współpracy między urzędnikami, aktywistami i edukatorami i tym samym przyczynić się do powstania spójnej lokalnej polityki imigracyjnej.

Doświadczenia niemieckiej koalicji Dresden für Alle i jej dobre praktyki będziemy wdrażać we Wrocławiu. Pomogą nam nowoczesne narzędzia (m.in. platforma internetowa dla uchodźców z interaktywną mapą, wydana publikacja czyli manual lokalnego integratora.).

Działania projektu potrwały do końca kwietnia 2016 r.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w partnerstwie z Fundacją Kalejdoskop Kultur, Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich i Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

2. Wrocławskie Forum Miejskie

Zapraszamy do udziału w 2. Wrocławskim Forum Miejskim, spotkaniu dla wszystkich zainteresowanych partycypacją w kształtowaniu polityki miasta. O kulturze, przestrzeni i transporcie rozmawiać będziemy już 16 maja na Akademii Sztuk Pięknych.

O NAS          
Jesteśmy koalicją organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób, którym na sercu leży rozwój demokratycznego i obywatelskiego Wrocławia. Naszym celem jest integracja i wzmocnienie wrocławskich ruchów miejskich. Nie chcemy poprzestać na tworzeniu rekomendacji, ale przejść do realnego działania we współpracy z magistratem.

Rok temu, podczas pierwszego FORUM, dokonaliśmy wstępnej diagnozy sytuacji w mieście, a także oceniliśmy nasze siły. Wrocław jest miastem wielu możliwości i krytycznego fermentu, niestety posiada niski poziom kapitału społecznego, a działający oddolnie na jego rzecz mieszkańcy i organizacje są silnie zatomizowani. Cały czas przybywa jednak osób, które zaczynają interesować się polityką miejską i chciałyby wpływać na jej kształt, ale nie wiedzą, jak mogłyby to zrobić. FORUM chce zintegrować wszystkich działających lub chcących działać na rzecz miasta, pozwolić im się poznać i zapoczątkować sieć, która stworzy intelektualną masę krytyczną. Dzięki temu możemy wspólnie mocniejszym głosem nawoływać do sensownych i niezbędnych zmian.

2. WFM
Głównym wątkiem tegorocznej edycji jest zwiększenie partycypacji w zarządzaniu miastem w różnych jego sektorach. Podczas pracy w czterech grupach roboczych poświęconych kulturze, przestrzeni, transportowi i zieleni, wypracowywać będziemy konkretne mechanizmy społecznej zmiany. Spotkanie nie ma być kolejną debatą prowadzoną przez „gadające głowy”. Będziemy wspólnie pracować nad tym, aby stworzyć konkretne rekomendacje i przejść do działania. Wykorzystamy angażujące metody warsztatowe, pozwalające łączyć różne perspektywy i podejścia. Partycypacja będzie metodą i celem naszej pracy. Chcemy również, by uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, wymieniali doświadczenia i łączyli potencjały.

Organizacja 2. WFM jest dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Bierzemy również udział w akcji „Masz Głos – Masz Wybór”.

Szkolna Ulica - ewaluacja pilotażu

Projekt „Euro calls” to jednotygodniowe spotkanie młodzieży z Polski, Czech, Łotwy oraz Turcji. Projekt odbywa się w Sobótce oraz we Wrocławiu. 24 młodych ludzi wspólnie debatuje nad przyszłością Unii Europejskiej, zastanawia się jakie wyzwania czekają UE w nadchodzących latach oraz analizuje aktualne dylematy europejskie.

W czasie tego projektu powstały krótkie filmiki nagrywane telefonami komórkowymi, które zachęcały ludzi do udziału w wyborach do Europarlamentu w maju 2014 roku.

Projekt finansowany jest przy wsparciu komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Usprawnianie współpracy pomiędzy regionem, stolicą i Brukselą

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, lecz jej instytucje wciąż nie są dostosowane do wymagań członkostwa. Dzieje się tak w przypadku parlamentu, który ani nie zmienił struktur swoich komisji, ani nie rozwinął procedur kontroli rządu ex ante i ex post, pomimo faktu, że olbrzymia część polskiego prawa przechodzi przez Parlament Europejski (tzw. „procedura współdecydowania”) oraz Radę Europy. To samo odnosi się do lokalnych i regionalnych władz. Od roku 2004 wysyłają oni swoich przedstawicieli do unijnego Komitetu Regionów, który doradza Radzie Europy i mógłby, potencjalnie, stanowić wkład społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz innych regionalnych i lokalnych aktorów. Komitet ten mógłby być pośrednikiem i łączyć lokalne i regionalne interesy z jednej strony, z Komitetem i Radą, z drugiej. 

Do tej pory nic jednak nie wskazuje, aby tak się właśnie działo. Jest wielu lokalnych i regionalnych aktorów, którzy byliby w stanie dostarczyć wkład do Komitetu Regionów oraz Rady, a także ustanowić połączenia pomiędzy regionami, miastami a Brukselą: są parlamentarzyści europejscy, przedstawiciele regionów w Brukseli, członkowie sejmowej Komisji Prawa Europejskiego, których okręgi wyborcze znajdują się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jednakże scentralizowany sposób delegowania polskich przedstawicieli do „Komitetu Regionów” i względna słabość polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim wskazuje na brak powiązań pomiędzy różnymi aktorami na lokalnym, regionalnym i ponadnarodowym poziomie.

Projekt wymaga zainteresowania i wkładu aktorów, którzy zawodowo zajmują się aspektami komunikacji spraw unijnych pomiędzy regionem a Brukselą. Nie jest naszym celem proponowanie gotowych pomysłów. Naszym celem jest poprawienie wymiany informacji i poziomu koordynacji pomiędzy różnym przedstawicielami Polski: członkami Komitetu Regionów, sejmowego komitetu stosunków europejskich, deputowanymi do Parlamentu Europejskiego z regionu, organizacjami pozarządowymi, a także lokalnej i regionalnej administracji.

Pierwsza część projektu koncentruje się na zidentyfikowaniu istoty problemów, celem drugiej jest znalezienie wspólnych rozwiązań, zaakceptowanych i użytecznych dla wszystkich zaangażowanych i zainteresowanych lepszą reprezentacją interesów regionów w Brukseli. W kolejnej części planujemy przedstawić wnioski w innych polskich instytucjach.

Projekt był finansowany przez Central Eastern European Trust

Laboratoria Obywatelskie

W styczniu i lutym 2017, działając we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju na wybranych wrocławskich osiedlach zrealizowaliśmy Laboratoria Obywatelskie. Laboratoria, to spotkania prowadzone metodami warsztatowymi, których celem było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim (dalej jako WBO) oraz wypracowanie projektów na edycję 2017.

Laboratoria Obywatelskie były kontynuacją prowadzonych przez Krzysztofa Nowaka i Tadeusza Mincera spotkań grupy roboczej ds. WBO w ramach projektu Wrocław Rozmawia. W wyniku prac tej grupy ustaliliśmy, że potrzebne są działania na poziomie lokalnym, które wzmocnią liderów projektów WBO, pozwolą lepiej zaprogramować zgłaszane projekty oraz lepiej angażować wokół nich mieszkańców.

W dalszej kolejności zlokalizowaliśmy kilka osiedli, które miały dotychczas najmniejsze sukcesy w WBO, należą do nich: Ołbin, Psie Pole – Zawidawie, Muchobór Mały, Kleczków, Jerzmanowo – Jarnołtów, Strachowice – Osiniec.

Na tych osiedlach prowadziliśmy lub współprowadziliśmy warsztaty – rezultatem było wypracowanie szeregu projektów, które zostały zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2017.

Działanie to było elementem projektu „Wrocław Rozmawia” realizowanego przez Fundację Dom Pokoju i współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Nowe studium Wrocławia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania. W Studium znalazło się 9 polityk: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność, Infrastruktura. 
 

W dniach 22-25 maja przeprowadziliśmy wraz z Fundacją Dom Pokoju i Biurem Rozwoju Wrocławia warsztaty dla mieszkańców Wrocławia, których celem było zapoznanie mieszkańców z kolejnymi politykami oraz zebranie ich pomysłów i rekomendacji. 

Forum Międzykulturowe

Dnia 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego spotkało się ponad 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów, urzędników, reprezentantów mniejszości narodowych i etnicznych, obcokrajowców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz mieszkańcy Wrocławia.

Uczestnicy wzięli udział w sesjach panelowych i rozmawiali o tematach związanych z tworzeniem strategii dialogu międzykulturowego takich jak edukacja, integracja społeczna, prawo i bezpieczeństwo, uczestnictwo i zasoby.

Grupy wypracowały wiele cennych pomysłów i rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniej miejskiej strategii.

Organizatorzy wydarzenia: Prezydent Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Fundacja Dom Pokoju, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), pod hasłem Ruch Miasta. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i potrwają do końca listopada 2018 r. W wyniku działań powstanie dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności.
Plan mobilności określi działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

PZMM dotyczy wszystkich sposobów poruszania się po mieście i, zgodnie z wytycznymi unijnymi, powstaje w procesie partycypacji społecznej. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Prowadzone przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich konsultacje społeczne w ramach projektu potrwają do końca listopada i składają się z trzech etapów.

I etap konsultacji – Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia?
Na pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy dowiadują się czym jest PZMM i jakie korzyści wynikają z jego opracowania i wdrożenia. Wrocławianie będą mieli możliwość podzielić się oczekiwaniami względem dokumentu oraz określić swoje potrzeby a także wskazać bariery związane z poruszaniem się po mieście. Zebrane opinie oraz prowadzone jednocześnie badania społeczne posłużą jako punkt wyjścia do opracowania diagnozy, a następnie głównych wytycznych do Planu Mobilności.

II etap konsultacji – Dyskusja o wytycznych
Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie kwestii kluczowych, czyli jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup społecznych i użytkowników przestrzeni miejskiej. Interesariusze oraz mieszkańcy będą wypracowywać na warsztatach rozwiązania, które warto wdrożyć, by poprawić funkcjonalność systemu transportowego oraz zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

III etap konsultacji – Prezentacja dokumentu
Na trzecim etapie konsultacji zostanie zaprezentowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument zostanie poddany ocenie mieszkańców, którzy będą mogli złożyć uwagi do całości opracowania

ZAKRES KONSULTACJI

 • Potrzeby mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Obawy mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Ogólna wizja i wytyczne do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.
 • Ostateczny kształt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.


STAN AKTUALNY PRZEDMIOTU KONSULTACJI
Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) przyjęta przez Radę Miejską w roku 2013. Opracowywany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia ma być dokumentem uszczegóławiającym. Do tej pory nie były prowadzone konsultacje w tym zakresie.

CEL KONSULTACJI

Celem pierwszego etapu konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o założeniach PZMM oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem planu. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu. Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do PZMM. Wspólnie z interesariuszami chcemy zweryfikować, czy przyjęte założenia zgodne są z ich oczekiwaniami. Celem trzeciego etapu konsultacji jest prezentacja gotowego PZMM oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do dokumentu.

EFEKT KONSULTACJI
Efektami konsultacji będą raporty z każdego z trzech etapów konsultacji oraz ostateczny dokument.

Wrocław rozmawia o osiedlach

Rozpoczynamy dyskusję o ustroju wrocławskich osiedli. Wspólnie z mieszkańcami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć samorządy osiedlowe. Efektem mają być rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia.

CEL

Celem projektu jest prowadzenie działań wpływających na uaktywnienie mieszkańców Wrocławia na poziomie lokalnym, realizowanych we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, radami osiedla, organizacjami pozarządowymi, aktywistami i lokalnymi liderami.
Działania obejmują rozwój kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich mieszkańców, liderów lokalnych oraz przedstawicieli rad osiedlowych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, spotkań i warsztatów.

IDEA

Geneza proponowanego działania skupia się na istotnej w społeczeństwach obywatelskich drogi rozwoju miasta, jaką jest decentralizacja odpowiedzialności za przestrzeń miejską, infrastrukturę, kulturę, relacje sąsiedzkie i aktywność obywatelską.
Dzięki przeprowadzonym w ramach projektu działaniom mieszkańcy Wrocławia będą zdolni przejmować odpowiedzialność za decyzje na poziomie lokalnym, a przez to najbardziej adekwatnie i skutecznie oddziaływać na swoje otoczenie i dzięki temu poprawiać jakość życia we Wrocławiu, a także rozwijać poczucie dobra wspólnego i odpowiedzialność za nie. Samorząd Wrocławia, koordynując komunikację z partnerami lokalnymi, będzie mógł podejmować decyzje zgodne z wizją rozwoju opartą na potrzebach mieszkańców.

DZIAŁANIA

Projekt będzie obejmował pięć głównych obszarów:
1) Współprowadzenie konsultacji społecznych.
2) Wsparcie procesu decentralizacji (wspólnie z Wrocławskim Forum Osiedlowym).
3) Wzmacnianie kanałów komunikacji.
4) Wsparcie rozwoju wrocławskich osiedli oraz udzielanie bieżących konsultacji i prowadzenie szkoleń dla radnych osiedlowych, podnoszących ich kompetencje.
5) Rozwiązywanie problemów lokalnych.
Działania związane z dyskusją nad funkcjonowaniem rad osiedla oraz decentralizacją stanowią część miejskiego, długofalowego projektu prowadzonej pod hasłem „Wrocław rozmawia o osiedlach”.

Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Fundację Dom Pokoju we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.