Rozwój sektora NGO

Odlot. Strefa Partycypacji

ODLOT. Strefa Partycypacji

Miejsce spotkań, rozmów o mieście i przede wszystkim konsultacji społecznych z udziałem osób mieszkających we Wrocławiu.

Od początku 2023 r. jesteśmy gospodarzami nowego miejsca w samym centrum Wrocławia, otwartego również na Wasze działania.

Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zorganizowania w ODLOCIE spotkania, warsztatów, konferencji lub innych działań! Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i z przedstawicielami samorządów, grupami nieformalnymi i firmami prywatnymi

Odlot jest przestrzenią aktywności i zaangażowania społecznego oraz szeroko pojętej współpracy wielosektorowej i międzysektorowej. Skontaktuj się z nami i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie się z nami.

Skontaktuj się i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

 • Ponad 150m2, gdzie można organizować wydarzenia w centrum Wrocławia. 

 • Trzy sale warsztatowe (w tym jedna dla 50 osób).

 • Sprzęt audio i wideo.

 • Przytulny wystrój i dobre zaplecze kuchenne

 • Miejsce dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

 • Łatwy dojazd komunikacją publiczną (przystanki Piłsudskiego, Arkady Capitol i pl. Legionów)

 • Parking w Strefie Płatnego Parkowania lub na pobliskim płatnym parkingu przy Teatrze Polskim.

 • Parking rowerowy na podwórku.

Previous
Next

ODLOT to także nasze codzienne miejsce pracy. 

Możecie odwiedzić Strefę Partycypacji od poniedziałku do piątku, między 10:00 i 13:00 oraz między 15:00 a 17:00.

Zobacz reportaż z otwarcia ODLOTU. Strefy Partycypacji

W Odlocie. Strefie Partycypacji w 2023 r. Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Wrocław Wita Uchodźców

W styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wrocław Wita Uchodźców – budowa oddolnej koalicji na Dolnym Śląsku”.

Naszym celem będzie wzmocnienie i rozszerzenie działań Koalicji Wrocław Wita Uchodźców. Będziemy się szkolić i profesjonalizować oraz przygotowywać do pracy z uchodźcami, przechodząc kurs przygotowujący do roli asystentów -„integratorów”, czyli osób do kontaktu między przybyłymi uchodźcami a lokalną społecznością przyjmującą.

Zajmiemy się również integracją w praktyce poprzez: zapoznanie się z pracą koalicji Dresden für Alle, poznanie przykładów dobrych praktyk w terenie podczas wizyty studyjnej w Dreźnie i nawiązanie kontaktów z miejscowymi aktywistami.

Zorganizujemy spotkania poświęcone tematyce uchodźców w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Przeprowadzimy także spotkania w 4 miejscowościach Dolnego Śląska, w celu stworzenia lokalnych grup wsparcia uchodźców i rozbudowania sieci współpracowników Koalicji WWU.

Przeprowadzimy badania dotyczące diagnozy problemów związanych z przyjęciem uchodźców w regionie, a rezultaty przekażemy władzom miasta Wrocławia i organizacjom pozarządowym. Chcemy w ten sposób wesprzeć budowę platformy porozumienia i współpracy między urzędnikami, aktywistami i edukatorami i tym samym przyczynić się do powstania spójnej lokalnej polityki imigracyjnej.

Doświadczenia niemieckiej koalicji Dresden für Alle i jej dobre praktyki będziemy wdrażać we Wrocławiu. Pomogą nam nowoczesne narzędzia (m.in. platforma internetowa dla uchodźców z interaktywną mapą, wydana publikacja czyli manual lokalnego integratora.).

Działania projektu potrwały do końca kwietnia 2016 r.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w partnerstwie z Fundacją Kalejdoskop Kultur, Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich i Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

2. Wrocławskie Forum Miejskie

Zapraszamy do udziału w 2. Wrocławskim Forum Miejskim, spotkaniu dla wszystkich zainteresowanych partycypacją w kształtowaniu polityki miasta. O kulturze, przestrzeni i transporcie rozmawiać będziemy już 16 maja na Akademii Sztuk Pięknych.

O NAS          
Jesteśmy koalicją organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób, którym na sercu leży rozwój demokratycznego i obywatelskiego Wrocławia. Naszym celem jest integracja i wzmocnienie wrocławskich ruchów miejskich. Nie chcemy poprzestać na tworzeniu rekomendacji, ale przejść do realnego działania we współpracy z magistratem.

Rok temu, podczas pierwszego FORUM, dokonaliśmy wstępnej diagnozy sytuacji w mieście, a także oceniliśmy nasze siły. Wrocław jest miastem wielu możliwości i krytycznego fermentu, niestety posiada niski poziom kapitału społecznego, a działający oddolnie na jego rzecz mieszkańcy i organizacje są silnie zatomizowani. Cały czas przybywa jednak osób, które zaczynają interesować się polityką miejską i chciałyby wpływać na jej kształt, ale nie wiedzą, jak mogłyby to zrobić. FORUM chce zintegrować wszystkich działających lub chcących działać na rzecz miasta, pozwolić im się poznać i zapoczątkować sieć, która stworzy intelektualną masę krytyczną. Dzięki temu możemy wspólnie mocniejszym głosem nawoływać do sensownych i niezbędnych zmian.

2. WFM
Głównym wątkiem tegorocznej edycji jest zwiększenie partycypacji w zarządzaniu miastem w różnych jego sektorach. Podczas pracy w czterech grupach roboczych poświęconych kulturze, przestrzeni, transportowi i zieleni, wypracowywać będziemy konkretne mechanizmy społecznej zmiany. Spotkanie nie ma być kolejną debatą prowadzoną przez „gadające głowy”. Będziemy wspólnie pracować nad tym, aby stworzyć konkretne rekomendacje i przejść do działania. Wykorzystamy angażujące metody warsztatowe, pozwalające łączyć różne perspektywy i podejścia. Partycypacja będzie metodą i celem naszej pracy. Chcemy również, by uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, wymieniali doświadczenia i łączyli potencjały.

Organizacja 2. WFM jest dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Bierzemy również udział w akcji „Masz Głos – Masz Wybór”.

Usprawnianie współpracy pomiędzy regionem, stolicą i Brukselą

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, lecz jej instytucje wciąż nie są dostosowane do wymagań członkostwa. Dzieje się tak w przypadku parlamentu, który ani nie zmienił struktur swoich komisji, ani nie rozwinął procedur kontroli rządu ex ante i ex post, pomimo faktu, że olbrzymia część polskiego prawa przechodzi przez Parlament Europejski (tzw. „procedura współdecydowania”) oraz Radę Europy. To samo odnosi się do lokalnych i regionalnych władz. Od roku 2004 wysyłają oni swoich przedstawicieli do unijnego Komitetu Regionów, który doradza Radzie Europy i mógłby, potencjalnie, stanowić wkład społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz innych regionalnych i lokalnych aktorów. Komitet ten mógłby być pośrednikiem i łączyć lokalne i regionalne interesy z jednej strony, z Komitetem i Radą, z drugiej. 

Do tej pory nic jednak nie wskazuje, aby tak się właśnie działo. Jest wielu lokalnych i regionalnych aktorów, którzy byliby w stanie dostarczyć wkład do Komitetu Regionów oraz Rady, a także ustanowić połączenia pomiędzy regionami, miastami a Brukselą: są parlamentarzyści europejscy, przedstawiciele regionów w Brukseli, członkowie sejmowej Komisji Prawa Europejskiego, których okręgi wyborcze znajdują się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jednakże scentralizowany sposób delegowania polskich przedstawicieli do „Komitetu Regionów” i względna słabość polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim wskazuje na brak powiązań pomiędzy różnymi aktorami na lokalnym, regionalnym i ponadnarodowym poziomie.

Projekt wymaga zainteresowania i wkładu aktorów, którzy zawodowo zajmują się aspektami komunikacji spraw unijnych pomiędzy regionem a Brukselą. Nie jest naszym celem proponowanie gotowych pomysłów. Naszym celem jest poprawienie wymiany informacji i poziomu koordynacji pomiędzy różnym przedstawicielami Polski: członkami Komitetu Regionów, sejmowego komitetu stosunków europejskich, deputowanymi do Parlamentu Europejskiego z regionu, organizacjami pozarządowymi, a także lokalnej i regionalnej administracji.

Pierwsza część projektu koncentruje się na zidentyfikowaniu istoty problemów, celem drugiej jest znalezienie wspólnych rozwiązań, zaakceptowanych i użytecznych dla wszystkich zaangażowanych i zainteresowanych lepszą reprezentacją interesów regionów w Brukseli. W kolejnej części planujemy przedstawić wnioski w innych polskich instytucjach.

Projekt był finansowany przez Central Eastern European Trust

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

28 maja 2019 r. w kompleksie przy ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3 / Skatepark / PPM Zajezdnia odbędzie się 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. 

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie przedstawicieli trzeciego sektora oraz administracji. Każdy Kongres, to okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy osób z różnych środowisk (przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, społeczników, a także tych, którzy chcą zobaczyć czym jest organizacja pozarządowa) oraz nawiązywania przez nich współpracy wewnątrz- i międzysektorowej z Gminą Wrocław.

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich wspiera organizację 3. Kongresu.

NAMED - konferencja

Wydarzenie ofbyło się w trybie on-line 2 lipca 2020 r. w godzinach 10:30 – 12:30

W  projekcie „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” (NAMED) zostały przeprowadzone badania identyfikujące potrzeby edukacyjne pracujących migrantów (wywiady narracyjne). 2 lipca 2020 r. zostaną zaprezentowane i omówione główne wyniki tego badania, w szczególności – konsekwencje dla edukacji i polityki rynku pracy w UE.
Nasz raport z badań jest dostępny tutaj: https://www.nameducation.net/home/english/material/

Początkowo konferencja planowana była w Brukseli, jednakże w związku z pandemią COVID-19 odbyła się online.

Całe spotkanie odbyło się w języku angielskim. Poniżej znajduje się jego program.

Programme of the event:
Beginning of the conference: 10:30 ( 11:30 Bucharest time ). The event will be open already from 10:00.
– Introduction, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Invited guests:

 • Loránt Vincze, Member of the European Parliament from Romania
 • Erik Marquardt, Member of the European Parliament from Germany
 • Kamila Kaminska-Sztark, University of Wroclaw, Poland

– Presentation of central findings of the study NAMED, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Discussion panel
– Opening discussion for audience questions

Insights Into Development

W ramach współpracy FEPS-u z organizacją ARGO z Kazachstanu zostaliśmy zaproszeni do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Insights into Development realizowanej w ramach Innovation Festival 2020.
Konferencja jest platformą dialogu dla przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, struktur rządowych i biznesu. Ma ona na celu omówienie dobrych  praktyk, perspektyw oraz określenie obecnego wpływu i roli przywództwa (leadership} i wolontariatu w realizacji celów rozwojowych krajów Azji Środkowej. 

Podczas konferencji wzięliśmy udział jako eksperci międzynarodowi w panelu dyskusyjnym pt. „Partycypacja społeczna: Skuteczne podejścia, modele i narzędzia w krajach Azji Środkowej”, podczas którego przedstawiliśmy wrocławskie narzędzia partycypacji obywatelskiej takie jak m.in.: konsultacje społeczne, panel obywatelski, Mikrogranty, Wrocławski Budżet Obywatelski, Fundusz osiedlowy.
 
Na spotkaniu mieliśmy również okazję wysłuchać ekspertów z Azji Środkowej, którzy omówili doświadczenia swoich krajów w zakresie partycypacji społecznej. Rozmawialiśmy na temat wzmocnienia roli obywateli w doskonaleniu państwowych programów społecznych i budżetów oraz mechanizmów wzmacniających transparentność władzy. Poznaliśmy także modele i działalność rad społecznych w krajach Azji Środkowej.

VAHA - Wroclaw Strategic Survival Hub

Wspólnie z Fundacją Art Transparent oraz Stowarzyszeniem Diversja utworzyliśmy Wroclaw Strategic Survival Hub.

W ramach współpracy i tworzenia naszego lokalnego centrum (ang. hub) przeprowadziliśmy osiem wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych, aktywistami i aktywistkami oraz ludźmi nauki. Rozmowy miały na celu diagnozę trudności społeczno-politycznych i organizacyjnych, z jakimi zmagają się przedstawiciele i przedstawicielki tego środowiska, a także poznanie sposobów radzenia sobie tych osób z przeszkodami, jakie napotykają w swojej działalności i życiu codziennym.

Zaproszeni goście:

 • Katarzyna Kajdanek
 • Paweł Pomian
 • Krzysztof Smolnicki
 • Roman Stanek
 • Alina Szeptycka
 • Ewa Trojanowska
 • Przemysław Witkowski
 • Ewa Zwarycz

​Realizatorki projektu:

 • Karolina Bieniek
 • Anna Cwynar
 • Dorota Mołodyńska- Küntzel
 • Iwona Nowak 
 • Dorota Wierzbicka

​Produkcja: film i montaż: Piotr Bartos
Dźwięk: Piotr Bartos
Tłumaczenie i transkrypcja: Alicja Grabarczyk

Projekt Wroclaw Strategic Survival Hub realizowany jest w ramach programu VAHA będącego wspólną inicjatywą Anadolu Kültur oraz MitOst e.V., finansowaną ze środków Stiftung Mercator oraz European Cultural Foundation.
​Konsorcjum partnerskie VAHA we współpracy z iac Berlin realizuje serię „warsztatów tematycznych i spotkań sieciowych”.
Dziękujemy Chrest Foundation za wsparcie wydatków związanych z podróżami.

Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7).

Cel główny jest realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
 • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
 • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
 • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
 • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
 • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
 • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
 • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
 • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

    MARIA LEWANDOWSKA-MIKA (DFOP) – specjalistka ds. wdrażania Strategii
    mail: maria.mika@dfop.org.pl
    RAFAŁ BORKOWSKI (DFOP) – specjalista ds. integracji NGO
    mail: rafal.borkowski@dfop.org.pl
    MARTA MICHAŁOWSKA (DFOP) – specjalistka ds. komunikacji
    mail: marta.michalowska@dfop.org.pl
    TADEUSZ MINCER (FEPS) – rzecznik ds. dialogu
    mail: t.mincer@feps.pl

Zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
 

Akademia Partycypacji - cykl warsztatów

W grudniu rozpocznie swoją działalność ODLOT.Strefa Partycypacji. Będzie to miejsce prowadzenia rozmów oraz informowania o społecznej aktywności we Wrocławiu. 

Partycypacja to jednak nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności. Zapraszamy na cykl warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości. 

W szczególności zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki  organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące Centra Aktywności Lokalnej, a także radnych i radne osiedlowe. Wszystkie warsztaty odbędą się w ODLOCIE. Strefie partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).

Zgłoszenia mailowo na adres: odlot@feps.pl (liczba miejsc ograniczona)

Miejsce: ODLOT.Strefa partycypacji (ul. Piłsudskiego 34, Wrocław)

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o kontakt na adres: odlot@feps.pl

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku!

WARSZTAT 1: Jak zaplanować konsultacje społeczne? | 5 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadzący: Krzysztof Ziental – Wydział Partycypacji Społecznej UMW, Tadeusz Mincer – Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Podstawą konsultacji społecznych jest dobry plan. Zawiera on rzeczy ogólne takie jak tematyka rozmowy, ale również bardzo szczegółowe – takie jak kolor karteczek wykorzystywanych na spotkanie. O żadnym z tych elementów nie można zapomnieć. Podczas warsztatów chcemy się przyjrzeć kilku przykładom “zielonych” konsultacji z ostatniego czasu. Pokażemy jak zostały zaplanowane i jakie to miało konsekwencje. Uczestnicy i uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość przenalizowania tych planów, a następnie wspólne zaproponowanie planu na kolejne konsultacje. Warsztat ma również na celu pokazanie formalno-prawnych uwarunkowań organizacji konsultacji społecznych we Wrocławiu.

WARSZTAT 2: Jak moderować spotkanie z mieszkańcami? | 9 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadzący: Piotr Antoniewicz – Akcja Demokracja

Szczególnym momentem każdych konsultacji jest spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami. Spotkania te mogą być sporym wyzwaniem. W grę wchodzą wtedy duże emocje i interesy lokalnych społeczności. Dobry moderator lub moderatorka powinien umieć zarządzać procesem rozmowy w taki sposób, by z jednej strony pozwolić osobom uczestniczącym na wyrażenie swoich opinii, a z drugiej – trzymać się struktury i określonego celu. Podczas warsztatu dowiemy się jak przygotować się do takiego spotkania oraz jak je efektywnie poprowadzić. Przeanalizowane zostaną typowe sytuacje kryzysowe oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

WARSZTAT 3: Jak tworzyć miejsca przyjazne partycypacji? | 15 grudnia 2022 godz. 17:00

Prowadząca: Maria Jagaciak – Fundacja Stocznia

Praktycy i praktyczki partycypacji nieustannie uczą się i wyszukują nowych sposobów angażowania lokalnych społeczności. Warunkiem takiego zaangażowania i przeprowadzenia dobrej rozmowy jest stworzenie przyjaznej przestrzeni. Podczas warsztatu zastanowimy się jak zaprojektować takie miejsce – nie tylko pod względem architektonicznym, ale również pod względem programu i potrzeb osób, które chcemy zaprosić. Warsztat będzie inspiracją i okazją do tego, jak urządzić  przestrzeń partycypacji dla lokalnej społeczności.

WARSZTAT 4: Jak rozwiązywać lokalne konflikty? | 22 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadząca: Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju

Prowadzenie konstruktywnej rozmowy bywa niekiedy blokowane przez istniejące konflikty. Niektóre mogą być świeże – inne mogą mieć długą historię. Spraw takich nie należy zamiatać pod dywan, ale trzeba się z nimi zmierzyć. Warsztat ma być wprowadzeniem w podstawy metody zarządzania konfliktem. 

Zadanie publiczne PUNKT PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ – PILOTAŻ jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.