Media i opinia publiczna

Nie da się zrozumieć transitional justice, postrzegania niemieckiej polityki w Polsce (i vice versa) oraz integracji europejskiej bez uwzględnienia roli mediów i opinii publicznej. Współczesne badania pokazują wpływ mediów na powstanie i rozwój eurosceptycyzmu i populizmu; wielu autorów twierdzi, że istnieje również nowa forma polityki: polityka strachu, próbująca zwrócić się do poczucia braku bezpieczeństwa i niepewności, wywołana przez ewolucję mediów popularnych, takich jak prywatne kanały telewizyjne i tabloidy. Z drugiej strony sondaże opinii publicznej pokazują jaki mogą mieć wpływ nastroje społeczne, zmiany wartości i popularne opinie na polityczne wybory partii rządzących i opozycyjnych, począwszy od programu reform społecznych, a kończąc na polityce zagranicznej i decyzjach, by interweniować w państwach trawionych kryzysem.

Kwestie, które chcemy podjąć w ramach naszego programu badania mediów i opinii publicznej to m.in.: które formy transitional justice są najbardziej uzasadnione w oczach zantagonizowanych grup, społeczeństw i narodów? Gdzie znajduje się połączenie pomiędzy polityką zagraniczną a przemianą lokalnych wartości? Czy tendencje eurosceptyczne mają swoje źródła w integracji europejskiej czy też dużo głębiej: w społecznej zmianie, strachu, doświadczeniach historycznych? Jak – z perspektywy mediów i opinii publicznej – przeszłość wpływa na nasze postrzeganie polityki i jak można w naukowy sposób oszacować i zmierzyć słuszność i pojednanie? Jak oddziałują strukturalne zmiany w systemie mediów na politykę zagraniczną, konflikty wewnętrzne, sojusze partyjne oraz zachowania wyborców oraz co kształtuje owe strukturalne zmiany: ekonomia, zmiany wartości, interesy największych inwestorów czy polityki medialne rządów?

„Efekt CNN" jest stosunkowo nowym terminem w naukach społecznych określający wpływ przekazu medialnego (a szczególnie telewizji i prasy) na podejmowane przez rządzących decyzje polityczne.

O nas