Konsultacje społeczne

Akademia Partycypacji

Zapraszamy na cykl warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości.

Przeczytaj więcej
Partycypacja

Szkolna Ulica – ewaluacja pilotażu

Jesienią 2022 roku FEPS we współpracy z Biurem Zrównoważonej Mobilności przeprowadził ewaluację pilotażowego wprowadzenia Szkolnej Ulicy w kilku wrocławskich szkołach. Wykorzystując metody oparty na partycypacji zbadaliśmy opinie o pilotażu oraz wypracowaliśmy rekomendacje dla rozwijania projektu.

Przeczytaj więcej
Migracje

Active Migrants

Działamy na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób z doświadczeniem migracji w życiu społecznym i publicznym Wrocławia. Pokazujemy, jak zabrać głos i współdecydować o zmianach w naszym mieście. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Przeczytaj więcej
Konsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne we Wrocławiu 2020-2022

Konsultacje w naszym mieście realizujemy już od kilku lat. W listopadzie 2020 r. Miasto Wrocław przyznało nam środki na realizację ponad dwuletniego projektu pod nazwą „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020-2022”.

Przeczytaj więcej
Historia mówiona

Living Diversity

W dniach 14-23.03.2022 FEPS brał udział w międzynarodowym szkoleniu
pn. “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion ​in Europe” organizowanym przez Instytut Gustava Stresemanna (Gustav Stresemann Institut – GSI) w Bad Bevensen.

Przeczytaj więcej
Konsultacje społeczne

MobilnaAO

Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opolska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po tym obszarze jest koniecznością.

Przeczytaj więcej
Konsultacje społeczne

Mobilność w MOF

Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF, tworzy 7 gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Stanowią one centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części Polski. Zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych jest kluczem do rozwoju tego obszaru.

Przeczytaj więcej
Edukacja

Model Dialogu

Mamy przyjemność współtworzyć wraz z Fundacja Dom Pokoju MODEL DIALOGU, który będzie przewodnikiem i narzędziownikiem dla osób liderujacych w lokalnych, małych społecznościach. MODEL powstaje w ramach projektu „Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Przeczytaj więcej

STP dla Ukrainy 2022

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia na początku marca uruchomiły inicjatywę „STP dla Ukrainy” polegającą na wsparciu finansowym inicjatyw ukraińskich absolwentów Programu Study Tours to Poland (studentów i profesjonalistów) mających na celu pomoc ludności cywilnej w Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Przeczytaj więcej
Rozwój sektora NGO

Wdrażanie Strategii 2018-2022

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami.

Przeczytaj więcej

NAMED

Since September 2018, NAMED has researched the educational demands of working migrants in the European Union.

Przeczytaj więcej

Rozkwitnij w Polsce!

Rozkwitnij w Polsce! Cykl warsztatów dla migrantów zarobkowych. Pochodzisz z innego kraju? Pracujesz na co dzień w Polsce i/lub planujesz zostać tu przez jakiś czas?

Przeczytaj więcej

Study Tours to Poland 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną uczestnicy i uczestniczki wizyt organizowanych w ramach programu Study Tours to Poland w 2020 podczas regularnych spotkań on-line poznają siebie nawzajem, zespół organizatorów i zasady programu.

Przeczytaj więcej
Edukacja

VAHA

Wspólnie z Fundacją Art Transparent oraz Stowarzyszeniem Diversja utworzyliśmy Wroclaw Strategic Survival Hub.

Przeczytaj więcej

Insights Into Development

Insights Into Development W ramach współpracy FEPS-u z organizacją ARGO z Kazachstanu zostaliśmy zaproszeni do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Insights into Development realizowanej w ramach Innovation Festival

Przeczytaj więcej
Edukacja

Półkolonie „Dookoła świata”

Fundacja na Rzecz Studiów Obywatelskich podjęła się działań na rzecz najmłodszych mieszkańców Miasta – w okresie od 27 lipca do 14 sierpnia 2020 r. w ramach zadania publicznego „Lato w mieście 2020” współfinansowanego przez Gminę Wrocław i Radę Osiedla Polanowice – Ligota – Poświętne prowadzimy półkolonie pn. „Dookoła świata”.

Przeczytaj więcej
Konsultacje społeczne

PZMM dla Miasta Poznania

Już w styczniu 2020 r. Miasto Poznań rozpoczęło prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Będzie to kompleksowy dokument, który powstanie do listopada 2020 roku i obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.

Przeczytaj więcej

NAMED

NAMED Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych

Przeczytaj więcej
Historia mówiona

Poznajmy się we Wrocławiu!

Projektem „Poznajmy się we Wrocławiu!” chcemy promować miasto otwarte na różnorodność, dialog międzykulturowy i współpracę miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, rad osiedli oraz innych grup pracujących na rzecz integracji społeczności lokalnych.

Przeczytaj więcej

Nie lej wody

Projekt zakłada przeszkolenie na temat kwestii deficytu wody, działań służących ograniczaniu zużycia wody oraz skutków działań człowieka na zasoby naturalne.

Przeczytaj więcej
Edukacja

Legendarna Pustowójtówna

Wystawa popularyzująca historię Anny Henryki Pustowójtówny, żołnierki powstania styczniowego i adiutantki generała
Mariana Langiewicza. Kim była najpopularniejsza Polka roku 1863?

Przeczytaj więcej
Aktualności

Otwarcie ODLOTU. Strefy Partycypacji

O poranku, nieco bardziej oficjalnie i przy blasku fotoreporterskich fleszy a wieczorem wraz z naszymi gośćmi i gościniami w odlotowej atmosferze świętowaliśmy start ODLOTu. Strefy Partycypacji. I musimy przyznać, że to był prawdziwy ODLOT!

Przeczytaj więcej
Partycypacja

Wrocław rozmawia o osiedlach

Rozpoczynamy dyskusję o ustroju wrocławskich osiedli. Wspólnie z mieszkańcami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć samorządy osiedlowe. Efektem mają być rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia.

Przeczytaj więcej
Migracje

Forum Międzykulturowe

Dnia 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego spotkało się ponad 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów, urzędników, reprezentantów mniejszości narodowych i etnicznych, obcokrajowców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz mieszkańcy Wrocławia.

Przeczytaj więcej
Konsultacje społeczne

Nowe Studium Wrocławia

Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania.

Przeczytaj więcej
Partycypacja

Laboratoria Obywatelskie

W styczniu i lutym 2017, działając we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju na wybranych wrocławskich osiedlach zrealizowaliśmy Laboratoria Obywatelskie.

Przeczytaj więcej

Konferencja “The war which has changed Poland”

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Centrum Stosunków Międzynarodowych Fundacja Heinricha Boella, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiły na konferencję „Wojna, która zmieniła Polskę. Zaangażowanie Polski i Niemiec w Afganistanie”.

Przeczytaj więcej

Euro Calls

Projekt „Euro calls” to jednotygodniowe spotkanie młodzieży z Polski, Czech, Łotwy oraz Turcji. Projekt odbywa się w Sobótce oraz we Wrocławiu. 24 młodych ludzi wspólnie debatuje nad przyszłością Unii Europejskiej, zastanawia się jakie wyzwania czekają UE w nadchodzących latach oraz analizuje aktualne dylematy europejskie.

Przeczytaj więcej
Edukacja

Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie​

Projekt dotyczy wspierania rozwoju studiów Polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Polonistycznego na w/w Uniwersytecie oraz aktywizację studentów pochodzących ze środowisk polskich na rzecz promocji kultury oraz historii Polski na Litwie.

Przeczytaj więcej
Aktualności

Debiuty w partycypacji

Program „Debiuty w partycypacji” oferuje kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowej w przeprowadzeniu jej pierwszego lub pierwszego w danej formule działania partycypacyjnego.

Przeczytaj więcej
Aktualności

Akademia partycypacji (II edycja)

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza na drugą edycję Akademii partycypacji – warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości.

Przeczytaj więcej
Aktualności

Raport Active Migrants

Wraz z premierą raportu na Forum Praktyków Partycypacji, dzielimy się nim tutaj. Raport zawiera opis i wnioski badań, które od zeszłego roku prowadził zespół Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

Przeczytaj więcej
Zdjęcie przedstawia grupę osób stojących przy punkcie konsultacyjnym.
Aktualności

Ile kosztują konsultacje?

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy od jednego z mieszkańca Wrocławia wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w 2023 r.
Poniżej udostępniamy odpowiedź, a pod spodem – oryginał zadanego pytania.

Przeczytaj więcej