PARTYCYPACJA

2023

Zdjęcie przedstawia grupę osób stojących przy punkcie konsultacyjnym.

Ile kosztują konsultacje?

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy od jednego z mieszkańca Wrocławia wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w 2023 r.
Poniżej udostępniamy odpowiedź, a pod spodem – oryginał zadanego pytania.

Read More »

Raport Active Migrants

Wraz z premierą raportu na Forum Praktyków Partycypacji, dzielimy się nim tutaj. Raport zawiera opis i wnioski badań, które od zeszłego roku prowadził zespół Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

Read More »

Akademia partycypacji (II edycja)

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza na drugą edycję Akademii partycypacji – warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości.

Read More »

Debiuty w partycypacji

Program „Debiuty w partycypacji” oferuje kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowej w przeprowadzeniu jej pierwszego lub pierwszego w danej formule działania partycypacyjnego.

Read More »

2022

Active Migrants

Działamy na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób z doświadczeniem migracji w życiu społecznym i publicznym Wrocławia. Pokazujemy, jak zabrać głos i współdecydować o zmianach w naszym mieście. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Szczegóły

Akademia Partycypacji

Zapraszamy na cykl warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości.

Szczegóły

Konsultacje Społeczne we Wrocławiu 2020-2022

Konsultacje w naszym mieście realizujemy już od kilku lat. W listopadzie 2020 r. Miasto Wrocław przyznało nam środki na realizację ponad dwuletniego projektu pod nazwą „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020-2022”.

Szczegóły

Konsultacje Szyte na Miarę

Tak jak garnitur i płaszcz mogą być szyte na miarę, tak i formy konsultacji społecznych można dostosowywać do czasu, potrzeb i konkretnej sytuacji. A nawet trzeba!

Szczegóły

MobilnaAO

Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opolska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po tym obszarze jest koniecznością.

Szczegóły

Mobilność w MOF

Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF, tworzy 7 gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Stanowią one centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części Polski. Zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych jest kluczem do rozwoju tego obszaru.

Szczegóły

Model Dialogu

Mamy przyjemność współtworzyć wraz z Fundacja Dom Pokoju MODEL DIALOGU, który będzie przewodnikiem i narzędziownikiem dla osób liderujacych w lokalnych, małych społecznościach. MODEL powstaje w ramach projektu „Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Szczegóły

Szkolna Ulica – ewaluacja pilotażu

Jesienią 2022 roku FEPS we współpracy z Biurem Zrównoważonej Mobilności przeprowadził ewaluację pilotażowego wprowadzenia Szkolnej Ulicy w kilku wrocławskich szkołach. Wykorzystując metody oparty na partycypacji zbadaliśmy opinie o pilotażu oraz wypracowaliśmy rekomendacje dla rozwijania projektu.

Szczegóły

2021

Konsultacje Społeczne we Wrocławiu 2020-2022

Konsultacje w naszym mieście realizujemy już od kilku lat. W listopadzie 2020 r. Miasto Wrocław przyznało nam środki na realizację ponad dwuletniego projektu pod nazwą „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020-2022”.

Szczegóły

Konsultacje Szyte na Miarę

Tak jak garnitur i płaszcz mogą być szyte na miarę, tak i formy konsultacji społecznych można dostosowywać do czasu, potrzeb i konkretnej sytuacji. A nawet trzeba!

Szczegóły

MobilnaAO

Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opolska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po tym obszarze jest koniecznością.

Szczegóły

Mobilność w MOF

Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF, tworzy 7 gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Stanowią one centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części Polski. Zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych jest kluczem do rozwoju tego obszaru.

Szczegóły

Model Dialogu

Mamy przyjemność współtworzyć wraz z Fundacja Dom Pokoju MODEL DIALOGU, który będzie przewodnikiem i narzędziownikiem dla osób liderujacych w lokalnych, małych społecznościach. MODEL powstaje w ramach projektu „Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Szczegóły

2020

Insights Into Development

Insights Into Development W ramach współpracy FEPS-u z organizacją ARGO z Kazachstanu zostaliśmy zaproszeni do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Insights into Development realizowanej w ramach Innovation Festival

Szczegóły

Konsultacje Społeczne we Wrocławiu 2020-2022

Konsultacje w naszym mieście realizujemy już od kilku lat. W listopadzie 2020 r. Miasto Wrocław przyznało nam środki na realizację ponad dwuletniego projektu pod nazwą „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020-2022”.

Szczegóły

NAMED

NAMED Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych

Szczegóły

PZMM dla Miasta Poznania

Już w styczniu 2020 r. Miasto Poznań rozpoczęło prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Będzie to kompleksowy dokument, który powstanie do listopada 2020 roku i obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.

Szczegóły

2019

NAMED

NAMED Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych

Szczegóły

2018

Wrocław rozmawia o osiedlach

Rozpoczynamy dyskusję o ustroju wrocławskich osiedli. Wspólnie z mieszkańcami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć samorządy osiedlowe. Efektem mają być rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia.

Szczegóły

2017

Forum Międzykulturowe

Dnia 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego spotkało się ponad 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów, urzędników, reprezentantów mniejszości narodowych i etnicznych, obcokrajowców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz mieszkańcy Wrocławia.

Szczegóły

Laboratoria Obywatelskie

W styczniu i lutym 2017, działając we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju na wybranych wrocławskich osiedlach zrealizowaliśmy Laboratoria Obywatelskie.

Szczegóły

Nowe Studium Wrocławia

Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania.

Szczegóły

2008-2016

Euro Calls

Projekt „Euro calls” to jednotygodniowe spotkanie młodzieży z Polski, Czech, Łotwy oraz Turcji. Projekt odbywa się w Sobótce oraz we Wrocławiu. 24 młodych ludzi wspólnie debatuje nad przyszłością Unii Europejskiej, zastanawia się jakie wyzwania czekają UE w nadchodzących latach oraz analizuje aktualne dylematy europejskie.

Szczegóły
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.