WSPÓŁPRACA Z AKADEMIĄ

2022

STP dla Ukrainy 2022

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia na początku marca uruchomiły inicjatywę „STP dla Ukrainy” polegającą na wsparciu finansowym inicjatyw ukraińskich absolwentów Programu Study Tours to Poland (studentów i profesjonalistów) mających na celu pomoc ludności cywilnej w Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Szczegóły

2020

Study Tours to Poland 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną uczestnicy i uczestniczki wizyt organizowanych w ramach programu Study Tours to Poland w 2020 podczas regularnych spotkań on-line poznają siebie nawzajem, zespół organizatorów i zasady programu.

Szczegóły

2017

Study Tours to Poland 2017

W maju 2017 roku Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich miała okazję gościć we Wrocławiu grupę trzynastu studentów i studentek z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Szczegóły

2016

Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie​

Projekt dotyczy wspierania rozwoju studiów Polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Polonistycznego na w/w Uniwersytecie oraz aktywizację studentów pochodzących ze środowisk polskich na rzecz promocji kultury oraz historii Polski na Litwie.

Szczegóły

2015

2014

2012

2011

Konferencja “The war which has changed Poland”

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Centrum Stosunków Międzynarodowych Fundacja Heinricha Boella, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiły na konferencję „Wojna, która zmieniła Polskę. Zaangażowanie Polski i Niemiec w Afganistanie”.

Szczegóły

2010

2009

2008

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.