3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

28 maja 2019 r. w kompleksie przy ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3 / Skatepark / PPM Zajezdnia odbędzie się 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. 

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie przedstawicieli trzeciego sektora oraz administracji. Każdy Kongres, to okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy osób z różnych środowisk (przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, społeczników, a także tych, którzy chcą zobaczyć czym jest organizacja pozarządowa) oraz nawiązywania przez nich współpracy wewnątrz- i międzysektorowej z Gminą Wrocław.

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich wspiera organizację 3. Kongresu.