Active Migrants

Z roku na rok do Polski imigruje coraz więcej osób. Wrocław nie jest wyjątkiem – to słynne, wielokulturowe „miasto spotkań”. Jako Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich od kilku lat działamy na rzecz partycypacji obywatelskiej w stolicy Dolnego Śląska. Zauważyliśmy, że wśród ludzi angażujących się we współdecydowanie o zmianach w mieście brakuje migrantów i migrantek. Nie było ich na panelu obywatelskim, rzadko spotykamy się z nimi podczas konsultacji społecznych. Jednocześnie, nasze doświadczenia udowodniły, że wrocławscy imigranci są zainteresowani poznaniem lokalnych programów partycypacyjnych.

Działamy na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób z doświadczeniem migracji w życiu społecznym i publicznym Wrocławia. Pokazujemy, jak zabrać głos i współdecydować
o zmianach w naszym mieście. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Wiemy, że osoby z doświadczeniem migracji powinny być “refleksyjnymi kreatorami rzeczywistości społecznej, którą przekształcają na równi z przedstawicielami społeczeństw przyjmujących” (MPiPS, 2013). Dlatego postanowiliśmy powołać do życia projekt „Aktywni migranci i migrantki” – chcemy pokazać nowym mieszkańcom i mieszkankom, jak zaangażować się w zmienianie Wrocławia.

Zaczęliśmy we wrześniu 2022 roku! Zaprosiliśmy Was do wypełnienia ankiety. Jedną z nich przygotowaliśmy dla migrantów i migrantek. Druga skierowana była do instytucji i organizacji na co dzień współpracujących z migrantami i działających na rzecz dialogu międzykulturowego.

Powiedzcie o “Active Migrants” znajomym migrantom i migrantkom! Chcemy usłyszeć ich głos i ułatwić działanie na rzecz dobrych zmian w naszym mieście!

 

Znajdź nas na Facebooku (@activemigrants) lub napisz e-mail na activemigrants@feps.pl

Jakie mamy plany?

 

Zdiagnozujemy partycypację osób z doświadczeniem migracji mieszkających we Wrocławiu. 

Podczas spotkań sieciujących, w badaniach fokusowych i w ankiecie oddamy głos zarówno im, jak i organizacjom i instytucjom, które na co dzień pracują na rzecz praw i aktywizacji migrantów i migrantek.

Wnioski z naszej diagnozy opublikujemy w formie raportu. 

Zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem podzielimy się z lokalnym środowiskiem i całą Polską. Niech dobre praktyki idą w świat!

Powołamy do życia „Partycypacyjną Akademię Migranta”. 

Planujemy 8 warsztatów, podczas których opowiemy o wrocławskich sposobach na zmienianie miasta. Nauczymy się pisać wnioski i organizować działania o zasięgu lokalnym i ogólnomiejskim. Po zakończeniu szkoleń na migrantów i migrantki czekać będzie indywidualna opieka mentorska. Wesprzemy w wypełnieniu formularzy opinii i wniosków o dofinansowanie projektu, udziale w procesie konsultacji społecznych, czy po prostu wybierzemy się wspólnie na wydarzenie społeczne lub kulturalne!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny