Akademia Partycypacji - cykl warsztatów

W grudniu rozpocznie swoją działalność ODLOT.Strefa Partycypacji. Będzie to miejsce prowadzenia rozmów oraz informowania o społecznej aktywności we Wrocławiu. 

Partycypacja to jednak nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności. Zapraszamy na cykl warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości. 

W szczególności zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki  organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące Centra Aktywności Lokalnej, a także radnych i radne osiedlowe. Wszystkie warsztaty odbędą się w ODLOCIE. Strefie partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).

Zgłoszenia mailowo na adres: odlot@feps.pl (liczba miejsc ograniczona)

Miejsce: ODLOT.Strefa partycypacji (ul. Piłsudskiego 34, Wrocław)

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o kontakt na adres: odlot@feps.pl

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku!

WARSZTAT 1: Jak zaplanować konsultacje społeczne? | 5 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadzący: Krzysztof Ziental – Wydział Partycypacji Społecznej UMW, Tadeusz Mincer – Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Podstawą konsultacji społecznych jest dobry plan. Zawiera on rzeczy ogólne takie jak tematyka rozmowy, ale również bardzo szczegółowe – takie jak kolor karteczek wykorzystywanych na spotkanie. O żadnym z tych elementów nie można zapomnieć. Podczas warsztatów chcemy się przyjrzeć kilku przykładom “zielonych” konsultacji z ostatniego czasu. Pokażemy jak zostały zaplanowane i jakie to miało konsekwencje. Uczestnicy i uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość przenalizowania tych planów, a następnie wspólne zaproponowanie planu na kolejne konsultacje. Warsztat ma również na celu pokazanie formalno-prawnych uwarunkowań organizacji konsultacji społecznych we Wrocławiu.

WARSZTAT 2: Jak moderować spotkanie z mieszkańcami? | 9 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadzący: Piotr Antoniewicz – Akcja Demokracja

Szczególnym momentem każdych konsultacji jest spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami. Spotkania te mogą być sporym wyzwaniem. W grę wchodzą wtedy duże emocje i interesy lokalnych społeczności. Dobry moderator lub moderatorka powinien umieć zarządzać procesem rozmowy w taki sposób, by z jednej strony pozwolić osobom uczestniczącym na wyrażenie swoich opinii, a z drugiej – trzymać się struktury i określonego celu. Podczas warsztatu dowiemy się jak przygotować się do takiego spotkania oraz jak je efektywnie poprowadzić. Przeanalizowane zostaną typowe sytuacje kryzysowe oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

WARSZTAT 3: Jak tworzyć miejsca przyjazne partycypacji? | 15 grudnia 2022 godz. 17:00

Prowadząca: Maria Jagaciak – Fundacja Stocznia

Praktycy i praktyczki partycypacji nieustannie uczą się i wyszukują nowych sposobów angażowania lokalnych społeczności. Warunkiem takiego zaangażowania i przeprowadzenia dobrej rozmowy jest stworzenie przyjaznej przestrzeni. Podczas warsztatu zastanowimy się jak zaprojektować takie miejsce – nie tylko pod względem architektonicznym, ale również pod względem programu i potrzeb osób, które chcemy zaprosić. Warsztat będzie inspiracją i okazją do tego, jak urządzić  przestrzeń partycypacji dla lokalnej społeczności.

WARSZTAT 4: Jak rozwiązywać lokalne konflikty? | 22 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadząca: Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju

Prowadzenie konstruktywnej rozmowy bywa niekiedy blokowane przez istniejące konflikty. Niektóre mogą być świeże – inne mogą mieć długą historię. Spraw takich nie należy zamiatać pod dywan, ale trzeba się z nimi zmierzyć. Warsztat ma być wprowadzeniem w podstawy metody zarządzania konfliktem. 

Zadanie publiczne PUNKT PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ – PILOTAŻ jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.