Historia mówiona

Słowa Łączą Pokolenia

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk „przechowywania” oral history pomiędzy partnerskimi organizacjami, z naciskiem na wykorzystanie narzędzi ICT.

Skupimy się na sposobach uzyskiwania relacji naocznych świadków z wykorzystaniem rożnych narzędzi ICT, a także na sposobach udostępniania tychże relacji dla lokalnej społeczności poprzez wystawy, spotkania, warsztaty, szkolenia, narzędzia internetowe i Żywą Bibliotekę. Będziemy również zgłębiać zagadnienie budowania tożsamości społeczności poprzez oral history i omawiać różne podejścia do nauczania historii.

Projekt będzie składał się z działań międzynarodowych i lokalnych.

Do działań o charakterze międzynarodowym należeć będą spotkania organizacji partnerskich, podczas których dyskutowane będą głównie zagadnienia dotyczące partnerstwa. Podczas każdego spotkania będą mieć miejsce dyskusje, warsztaty, prezentacje i wizyty studyjne, które będą narzędziem rozpowszechniania dobrych praktyk. Każda organizacja partnerska jest odpowiedzialna za zorganizowanie jednego spotkania międzynarodowego.

Lokalne działania będą realizowane przez każdą z organizacji partnerskich w ich lokalnej społeczności. Będą to wystawy, warsztaty i szkolenia dotyczące rejestrowania oral history i pracy z historiami rodzinnymi, programy edukacyjne, przewodniki audio, Żywe Biblioteki.

Będziemy dzielić się doświadczeniami z innymi poprzez: stronę internetową, zawierającą dobre praktyki, Do-It-Yourself oral history KIT historia i internetowy przewodnik audio, łączący historie z wszystkich miast czterech zaangażowanych w projekt miast Europy Środkowej: Wrocławia, Wiednia, Liberca i Passau.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:

 1. coobra – cooperativa braccianti –  www.coobra.at  (Austria)
 2. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.  – www.gemeinsam-in-europa.de (Niemcy)
 3. LOS – Liberecka Obcanska Spolecnost  – www.losonline.eu (Czechy)


Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Nieobecni. Ludzie ze znakiem "P”

Projekt „Nieobecni – ludzie ze znakiem „P”, realizowany przez wrocławską Fundację na Rzecz Studiów Europejskich, poświęcony jest polskim przymusowym robotnikom, żyjącym i pracującym w Breslau i na Dolnym Śląsku w latach 1939-1945.

Po wojnie duża część z nich została w polskim Wrocławiu, w którym mieszkają do dzisiaj. Ludzie ze znakiem „P” są wyjątkową grupą, będącą swoistym łącznikiem w społecznej tkance miasta i regionu, w którym ciągu kilku miesięcy 1945 r. nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności – Niemców zastąpili Polacy.

„Zapomnienie”, które dotknęło niemiecką przeszłość stolicy Dolnego Śląska w latach powojennych, paradoksalnie uderzyło także w Polaków – robotników przymusowych. Celem projektu jest przywrócenie pamięci i zachowanie „żywych historii” Ludzi ze znakiem „P” oraz zaistnienie ich losów w zbiorowej świadomości Wrocławian.

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Poznajmy się we Wrocławiu!

We Wrocławiu obecnie uczy się lub pracuje ok. 100 tys. obcokrajowców. Mieszkamy obok siebie – jedni od lat, inni od niedawna… Różni nas język, pochodzenie, tradycje, łączy to, że wszyscy wybraliśmy to piękne miasto jako przestrzeń do życia. A może łączy nas o wiele więcej? Miłość do kina, tańca, roślin doniczkowych, zwierząt? Spróbujmy się zobaczyć i lepiej poznać, niedaleko miejsca zamieszkania, na osiedlu…
 
Projektem „Poznajmy się we Wrocławiu!” chcemy promować miasto otwarte na różnorodność, dialog międzykulturowy i współpracę miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, rad osiedli oraz innych grup pracujących na rzecz integracji społeczności lokalnych. Kierujemy go do wszystkich mieszkańców Wrocławia (w tym przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych), jednak na potrzeby naszego przedsięwzięcia skoncentrujemy się na północno-wschodniej części miasta (terenie dawnej dzielnicy Psie Pole).

Jakie są nasze cele:
Chcemy zaznajomić cudzoziemców z organizacjami, które pomagają odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, ale też oddać głos współmieszkańcom o innym pochodzeniu, by powiedzieli, jakie są ich potrzeby, co im się we Wrocławiu podoba, a co nie, co możemy wspólnie zrobić, by lepiej się nam żyło w naszym mieście.

Terminy spotkań informacyjno-warsztatowych:
– 13.10, Centrum Aktywności Lokalnej
​”Rewir Twórczy”
– 15.10, Stara Piekarnia
– 20.10, Wielopokoleniowe Centrum Aktywności

 
PROGRAM WYDARZEŃ FINAŁOWYCH 20-21.11 W FORMIE ONLINE:

Piątek 20.11.2020
– 16:00-16:15 – rozpoczęcie wydarzenia, powitanie uczestników: Anna Cwynar, Monika Glińska (FEPS) – 16:15-17:15 – Wielokulturowa historia Wrocławia (prelekcja), prowadzenie: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 17:30-18:55 – Dialog międzykulturowy w działaniu (spotkanie sieciujące z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i miejskich instytucji kultury): Fundacja Integracji Społecznej PROM, Stowarzyszenie Kultury Teatralnej PIEŚŃ KOZŁA, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Fundacja Ukraina, Fundacja Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej, Centrum Kultury AGORA
– 19:00-19:55 – Halo Wrocław, halo Polsko! Przybyłam, przybyłem (dyskusja o Polsce, o polskiej kulturze, o nas, o tym, co nas łączy, co dzieli, o Wrocławiu), moderacja: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „I tak cię kocham” (USA, 2017, reż. Michael Showalter, 119 min.) wraz z dyskusją

Sobota 21.11.2020
– 11:00-13:00 – gra online o tematyce międzykulturowej, prowadzenie: Bożena Andrzejewska (Dobra Relacja w Grupie)
– 14:30-15:55 – warsztat Tradycje kulinarne świata, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 16:00-17:30 – Wrocław przeciw przemocy (warsztat uczący zachowania się w przypadku agresji słownej i sytuacji przemocowych), prowadzenie: Stowarzyszenie NOMADA
– 19:00-19:55 – Porozmawiajmy o (polskiej) sztuce, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „Alaturka” (Belgia, 2014, reż. Alexander Decommere, 43 min.) wraz z dyskusją
– zakończenie wydarzenia  

Projekt „Poznajmy się we Wrocławiu! – TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN” jest realizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022 i finansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

NAMED

Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych jako narzędzie do oceny wyzwań stojących przed systemem edukacji”.
Projekt jest realizowany przez organizacje z Niemiec, Polski i Rumuni i jego celem jest opracowanie programu nauczania dla migrantów zarobkowych obejmującego umiejętności językowe, prawne, polityczne i kulturowe na podstawie wywiadów narracyjno-biograficznych.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzimy wywiady narracyjno-biograficzne z migrantami zarobkowymi w Niemczech, Polsce i Rumunii. Wywiady mają na celu ocenę wymagań edukacyjnych dla pracujących imigrantów. Wyniki badań zostaną udostępnione publicznie w roku 2020.

W drugiej fazie projektu, stworzymy podstawę do programu nauczania, który uwzględnia wymagania edukacyjne zidentyfikowane podczas rozmów z migrantami.

Projekt jest realizowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne”.
Działanie będzie realizowane w terminie 1.9.2018-30.8.2021

Liderem projektu jest niemiecka organizacja Katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V.
Partnerami projektu są rumuńskie stowarzyszenie Pro Educatione oraz nasza fundacja.

VAHA - Wroclaw Strategic Survival Hub

Wspólnie z Fundacją Art Transparent oraz Stowarzyszeniem Diversja utworzyliśmy Wroclaw Strategic Survival Hub.

W ramach współpracy i tworzenia naszego lokalnego centrum (ang. hub) przeprowadziliśmy osiem wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych, aktywistami i aktywistkami oraz ludźmi nauki. Rozmowy miały na celu diagnozę trudności społeczno-politycznych i organizacyjnych, z jakimi zmagają się przedstawiciele i przedstawicielki tego środowiska, a także poznanie sposobów radzenia sobie tych osób z przeszkodami, jakie napotykają w swojej działalności i życiu codziennym.

Zaproszeni goście:

 • Katarzyna Kajdanek
 • Paweł Pomian
 • Krzysztof Smolnicki
 • Roman Stanek
 • Alina Szeptycka
 • Ewa Trojanowska
 • Przemysław Witkowski
 • Ewa Zwarycz

​Realizatorki projektu:

 • Karolina Bieniek
 • Anna Cwynar
 • Dorota Mołodyńska- Küntzel
 • Iwona Nowak 
 • Dorota Wierzbicka

​Produkcja: film i montaż: Piotr Bartos
Dźwięk: Piotr Bartos
Tłumaczenie i transkrypcja: Alicja Grabarczyk

Projekt Wroclaw Strategic Survival Hub realizowany jest w ramach programu VAHA będącego wspólną inicjatywą Anadolu Kültur oraz MitOst e.V., finansowaną ze środków Stiftung Mercator oraz European Cultural Foundation.
​Konsorcjum partnerskie VAHA we współpracy z iac Berlin realizuje serię „warsztatów tematycznych i spotkań sieciowych”.
Dziękujemy Chrest Foundation za wsparcie wydatków związanych z podróżami.

Living Diversity

O projekcie:

W dniach 14-23.03.2022 FEPS brał udział w międzynarodowym szkoleniu
pn. “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion ​in Europe” organizowanym przez Instytut Gustava Stresemanna (Gustav Stresemann Institut – GSI) w Bad Bevensen.

Nasza organizacja wraz z GSI oraz organizacją PARTIR z Rumunii była odpowiedzialna za współprowadzenie zajęć. 
W szkoleniu wzięło udział 21 pracowników młodzieżowych z Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Kosowa oraz Macedonii Północnej. Z uwagi na wojnę toczącą się na terytorium Ukrainy do udziału w projekcie zaproszone zostały również działaczki z Ukrainy. Większość z organizacji pozarządowych zaangażowanych w projekt reprezentowała marginalizowane grupy, m.in. migranckie lub mniejszościowe.

Podczas szkolenia poruszyliśmy tematy takie jak:

 • różnorodność społeczna,
 • stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, intersekcjonalność,
 • kwestie związane z migracjami,
 • mowa nienawiści,
 • relacje między mniejszością, a większością,
 • włączenie i wykluczenie społeczne.

Poznaliśmy metody przeciwdziałania dyskryminacji i promowania różnorodności oraz wspólnie zastanawialiśmy się, jak angażować i pracować z grupami marginalizowanych, aby nikogo nie pominąć.

Metody zastosowane podczas projektu obejmowały m.in.:

 • pracę w terenie,
 • pracę warsztatową dot. zagadnień takich jak różnorodność, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja
 • odgrywanie ról, ćwiczenie bazujące na metodzie Teatru Forum,
 • ćwiczenie bazujące na metodzie Bezavta,
 • prezentacje i warsztaty organizacji uczestniczących w szkoleniu (m.in. dot. działalności organizacji LEGIS na rzecz uchodźców w Północnej Macedonii
  ​oraz dot. partycypacji społecznej migrantów)
 • ćwiczenie na aktywne słuchanie,
 • storytelling (m.in. historie uchodźczyń z Ukrainy i uchodźcy z Syrii),
 • tworzenie kampanii w mediach społecznościowych
 • wykład nt. polityki migracyjnej UE wraz z dyskusją,
 • wizyty studyjne do organizacji pozarządowych działających w Hamburgu (Dock EuropeKohero Magazin i Über den Tellerrand). 

Organizacje partnerskie:
– Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., Niemcy
– Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS), Polska
– PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania), Rumunia
– ARCI Comitato Territorale di Catania, Włochy
– LEGIS, Macedonia Północna
– GAIA SCI, Kosowo

Projekt “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion in Europe” został zrealizowany przez Instytut im. Gustava Stresemanna w Dolnej Saksonii.  Szkolenie było finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.