Migracje

Ewaluacja Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022

Przedstawiamy Państwu wyniki warsztatów ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach podsumowania Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego 2018-2022.

 

Dokument ten, stworzony w roku 2017 wyznaczał kierunki rozwoju gminy zawiązane z faktem, że miasto Wrocław staje się coraz bardziej międzykulturowe.

Dokument wyznaczał kilka celów strategicznych takich jak: Edukacja, Integracja, Bezpieczeństwoi Współpraca. Zawierał również szereg celów operacyjnych oraz wskazywał podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

Po upływie czasu obowiązywania Strategii nadeszła konieczność podsumowania: przyjrzenia się jakie założenia sprawdziły się, co udało się osiągnąć, a co wymaga innego ujęcia w nowym dokumencie.

Podsumowując realizację Strategii staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania oraz przedstawić rekomendacje na przyszłość.

Opracowanie raportu i przeprowadzenie warsztatów sfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Wrocław Wita Uchodźców

W styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wrocław Wita Uchodźców – budowa oddolnej koalicji na Dolnym Śląsku”.

Naszym celem będzie wzmocnienie i rozszerzenie działań Koalicji Wrocław Wita Uchodźców. Będziemy się szkolić i profesjonalizować oraz przygotowywać do pracy z uchodźcami, przechodząc kurs przygotowujący do roli asystentów -„integratorów”, czyli osób do kontaktu między przybyłymi uchodźcami a lokalną społecznością przyjmującą.

Zajmiemy się również integracją w praktyce poprzez: zapoznanie się z pracą koalicji Dresden für Alle, poznanie przykładów dobrych praktyk w terenie podczas wizyty studyjnej w Dreźnie i nawiązanie kontaktów z miejscowymi aktywistami.

Zorganizujemy spotkania poświęcone tematyce uchodźców w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Przeprowadzimy także spotkania w 4 miejscowościach Dolnego Śląska, w celu stworzenia lokalnych grup wsparcia uchodźców i rozbudowania sieci współpracowników Koalicji WWU.

Przeprowadzimy badania dotyczące diagnozy problemów związanych z przyjęciem uchodźców w regionie, a rezultaty przekażemy władzom miasta Wrocławia i organizacjom pozarządowym. Chcemy w ten sposób wesprzeć budowę platformy porozumienia i współpracy między urzędnikami, aktywistami i edukatorami i tym samym przyczynić się do powstania spójnej lokalnej polityki imigracyjnej.

Doświadczenia niemieckiej koalicji Dresden für Alle i jej dobre praktyki będziemy wdrażać we Wrocławiu. Pomogą nam nowoczesne narzędzia (m.in. platforma internetowa dla uchodźców z interaktywną mapą, wydana publikacja czyli manual lokalnego integratora.).

Działania projektu potrwały do końca kwietnia 2016 r.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w partnerstwie z Fundacją Kalejdoskop Kultur, Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich i Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Homo Viator. Wszyscy Jesteśmy Migrantami i Migrantkami

Wiosną 2017 roku przez Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Fundacją Dom Pokoju i Fundacją Na Rzecz Studiów Europejskich został przeprowadzony konkurs wśród wrocławskich uczennic i uczniów Homo viator. Wszyscy jesteśmy migrantami i migrantkami.

Przez cały październik wybrane prace wyłonionych laureatów będą prezentowane mieszkańcom Wrocławia. Na plakatach umieszczonych w różnych miejscach miasta będzie można obejrzeć drzewa genealogiczne i prace fotograficzne ukazujące historie ludzi, dla których Wrocław stał się domem. Bo przecież Wrocław to miasto migrantów, nie tylko historycznie, ale i dziś wielu wybiera je jako swoje miejsce na Ziemi.

WARSZTATY DLA LAUREATÓW

W czerwcu dla laureatów konkursu Homo viator – Wszyscy jesteśmy migrantami i migrantkami zostały zorganizowane warsztaty. Dla najmłodszych warsztaty przeprowadziła graficzka Marta Kostrzewa. W pracowni komputerowej w Konturach Kultury dzieci uczyły się graficznej edycji prac. Dla laureatów z gimnazjów zorganizowaliśmy plenerowe warsztaty fotograficzne z fotografem Michałem Dwonarowiczem. Natomiast wyróżnieni licealiści na spotkaniu z dziennikarką Polskiego Radia Magdaleną Skawińską poznali tajniki pracy dziennikarz radowego i edycji materiałów audio.

Forum Międzykulturowe

Dnia 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego spotkało się ponad 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów, urzędników, reprezentantów mniejszości narodowych i etnicznych, obcokrajowców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz mieszkańcy Wrocławia.

Uczestnicy wzięli udział w sesjach panelowych i rozmawiali o tematach związanych z tworzeniem strategii dialogu międzykulturowego takich jak edukacja, integracja społeczna, prawo i bezpieczeństwo, uczestnictwo i zasoby.

Grupy wypracowały wiele cennych pomysłów i rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniej miejskiej strategii.

Organizatorzy wydarzenia: Prezydent Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Fundacja Dom Pokoju, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Poznajmy się we Wrocławiu!

We Wrocławiu obecnie uczy się lub pracuje ok. 100 tys. obcokrajowców. Mieszkamy obok siebie – jedni od lat, inni od niedawna… Różni nas język, pochodzenie, tradycje, łączy to, że wszyscy wybraliśmy to piękne miasto jako przestrzeń do życia. A może łączy nas o wiele więcej? Miłość do kina, tańca, roślin doniczkowych, zwierząt? Spróbujmy się zobaczyć i lepiej poznać, niedaleko miejsca zamieszkania, na osiedlu…
 
Projektem „Poznajmy się we Wrocławiu!” chcemy promować miasto otwarte na różnorodność, dialog międzykulturowy i współpracę miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, rad osiedli oraz innych grup pracujących na rzecz integracji społeczności lokalnych. Kierujemy go do wszystkich mieszkańców Wrocławia (w tym przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych), jednak na potrzeby naszego przedsięwzięcia skoncentrujemy się na północno-wschodniej części miasta (terenie dawnej dzielnicy Psie Pole).

Jakie są nasze cele:
Chcemy zaznajomić cudzoziemców z organizacjami, które pomagają odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, ale też oddać głos współmieszkańcom o innym pochodzeniu, by powiedzieli, jakie są ich potrzeby, co im się we Wrocławiu podoba, a co nie, co możemy wspólnie zrobić, by lepiej się nam żyło w naszym mieście.

Terminy spotkań informacyjno-warsztatowych:
– 13.10, Centrum Aktywności Lokalnej
​”Rewir Twórczy”
– 15.10, Stara Piekarnia
– 20.10, Wielopokoleniowe Centrum Aktywności

 
PROGRAM WYDARZEŃ FINAŁOWYCH 20-21.11 W FORMIE ONLINE:

Piątek 20.11.2020
– 16:00-16:15 – rozpoczęcie wydarzenia, powitanie uczestników: Anna Cwynar, Monika Glińska (FEPS) – 16:15-17:15 – Wielokulturowa historia Wrocławia (prelekcja), prowadzenie: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 17:30-18:55 – Dialog międzykulturowy w działaniu (spotkanie sieciujące z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i miejskich instytucji kultury): Fundacja Integracji Społecznej PROM, Stowarzyszenie Kultury Teatralnej PIEŚŃ KOZŁA, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Fundacja Ukraina, Fundacja Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej, Centrum Kultury AGORA
– 19:00-19:55 – Halo Wrocław, halo Polsko! Przybyłam, przybyłem (dyskusja o Polsce, o polskiej kulturze, o nas, o tym, co nas łączy, co dzieli, o Wrocławiu), moderacja: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „I tak cię kocham” (USA, 2017, reż. Michael Showalter, 119 min.) wraz z dyskusją

Sobota 21.11.2020
– 11:00-13:00 – gra online o tematyce międzykulturowej, prowadzenie: Bożena Andrzejewska (Dobra Relacja w Grupie)
– 14:30-15:55 – warsztat Tradycje kulinarne świata, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 16:00-17:30 – Wrocław przeciw przemocy (warsztat uczący zachowania się w przypadku agresji słownej i sytuacji przemocowych), prowadzenie: Stowarzyszenie NOMADA
– 19:00-19:55 – Porozmawiajmy o (polskiej) sztuce, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „Alaturka” (Belgia, 2014, reż. Alexander Decommere, 43 min.) wraz z dyskusją
– zakończenie wydarzenia  

Projekt „Poznajmy się we Wrocławiu! – TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN” jest realizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022 i finansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

NAMED

Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych jako narzędzie do oceny wyzwań stojących przed systemem edukacji”.
Projekt jest realizowany przez organizacje z Niemiec, Polski i Rumuni i jego celem jest opracowanie programu nauczania dla migrantów zarobkowych obejmującego umiejętności językowe, prawne, polityczne i kulturowe na podstawie wywiadów narracyjno-biograficznych.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzimy wywiady narracyjno-biograficzne z migrantami zarobkowymi w Niemczech, Polsce i Rumunii. Wywiady mają na celu ocenę wymagań edukacyjnych dla pracujących imigrantów. Wyniki badań zostaną udostępnione publicznie w roku 2020.

W drugiej fazie projektu, stworzymy podstawę do programu nauczania, który uwzględnia wymagania edukacyjne zidentyfikowane podczas rozmów z migrantami.

Projekt jest realizowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne”.
Działanie będzie realizowane w terminie 1.9.2018-30.8.2021

Liderem projektu jest niemiecka organizacja Katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V.
Partnerami projektu są rumuńskie stowarzyszenie Pro Educatione oraz nasza fundacja.

NAMED - konferencja

Wydarzenie ofbyło się w trybie on-line 2 lipca 2020 r. w godzinach 10:30 – 12:30

W  projekcie „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” (NAMED) zostały przeprowadzone badania identyfikujące potrzeby edukacyjne pracujących migrantów (wywiady narracyjne). 2 lipca 2020 r. zostaną zaprezentowane i omówione główne wyniki tego badania, w szczególności – konsekwencje dla edukacji i polityki rynku pracy w UE.
Nasz raport z badań jest dostępny tutaj: https://www.nameducation.net/home/english/material/

Początkowo konferencja planowana była w Brukseli, jednakże w związku z pandemią COVID-19 odbyła się online.

Całe spotkanie odbyło się w języku angielskim. Poniżej znajduje się jego program.

Programme of the event:
Beginning of the conference: 10:30 ( 11:30 Bucharest time ). The event will be open already from 10:00.
– Introduction, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Invited guests:

 • Loránt Vincze, Member of the European Parliament from Romania
 • Erik Marquardt, Member of the European Parliament from Germany
 • Kamila Kaminska-Sztark, University of Wroclaw, Poland

– Presentation of central findings of the study NAMED, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Discussion panel
– Opening discussion for audience questions

Rozkwitnij w Polsce! Cykl warsztatów dla migrantów zarobkowych.

Pochodzisz z innego kraju? Pracujesz na co dzień w Polsce i/lub planujesz zostać tu przez jakiś czas? Wykorzystaj wiosenny przypływ energii na poznanie bliżej kultury kraju, w którym mieszkasz! Weź udział w życiu miasta i miej wpływ na swoje otoczenie!

Wiosna to idealny czas na podejmowanie nowych wyzwań, skupienie się na swoim rozwoju osobistym i społecznym, czy zdobyciu wiedzy i pogłębieniu umiejętności w interesującym nas obszarze. Z tego powodu w kwietniu ruszamy z cyklem 4 warsztatów o charakterze międzykulturowym dla obcokrajowców pracujących w Polsce!

Warsztaty online dla grupy 12 osób odbywać się będą w każdy wtorek kwietnia o godzinie 18:00 i będą trwać 90 minut.

Proponowane tematy zajęć:
1. Animacje językowe

 • Język polski w życiu codziennym – animacja dla osób początkujących
 • Kultura polska a film – znane powiedzenia pochodzące z filmów polskich 
 • Fałszywi przyjaciele (ang. false friends) w j. polskim i wynikające z nich nieporozumienia komunikacyjne


2. Adaptacja kulturowa

 • Szok kulturowy – czym jest? jak sobie z nim radzić?
 • Proces adaptacji kulturowej – czym jest? jakie etapy obejmuje? co „daje” migrantom zrozumienie procesu adaptacji? jak radzić sobie z potencjalnymi trudnościami na każdym etapie tego procesu?
 • Zrozumienie znaczenia własnej postawy dla dobrego samopoczucia w Polsce
 • Poznanie potencjalnych postaw społeczności lokalnej względem obcokrajowców


3. Życie codzienne w Polsce

 • Codzienne sytuacje, które mogą powodować trudności dla migrantów
 • Sytuacje z życia codziennego jako lekcje o języku, kulturze, tradycji, społeczności Polski
 • Co robić, a czego nie robić (ang. DO’s & DON’TS) w Polsce 
 • Zwyczaje i tradycje polskie


4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

 • Stereotypy – czym są? czy je posiadam? czym się charakteryzują, po co są?
 • Uprzedzenia – czym są? skąd się biorą?
 • Dyskryminacja – czym jest? czy ja dyskryminuję, bądź jestem dyskryminowany? jak radzić sobie z dyskryminacją?


5. Komunikacja międzykulturowa

 • Różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Różnice kulturowe a komunikacja i priorytety w pracy
 • Starcia kulturowe – skąd wynikają? jak sobie z nimi radzić?


6. Uczestnictwo w życiu publicznym, aktywny udział w życiu lokalnej społeczności

 • Lokalne programy wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców: Mikrogranty i Budżet Obywatelski – jak działają? dlaczego warto zgłosić swój pomysł?
 • Konsultacje społeczne – czym są? dlaczego warto brać w nich udział?
 • Centra Aktywności Lokalnej, Rady Osiedli, grupy nieformalne i organizacje działające lokalnie – jak i gdzie zacząć działać na własnym osiedlu?


Uwaga: w ramach cyklu zrealizowane zostaną 4 tematy wybrane przez kandydatki i kandydatów podczas zapisów.

Koszt uczestnictwa w cyklu warsztatów to 40 zł (4 zajęcia x 10 zł). Opłata ta przeznaczona zostanie na wydruk materiałów do zajęć oraz certyfikatów o ukończeniu cyklu warsztatów. 

Rozkwitnij w Polsce na wiosnę! Zapisz się na zajęcia do 31.03.2021 r. przy użyciu formularza.

NAMED – sharing experiences, continuing the story Concluding Digital Conference Of The NAMED Erasmus+ Project

Since September 2018, NAMED has researched the educational demands of working migrants in the European Union. The partnership organizations FEPS (Wrocław, Poland), KEB (Hannover, Germany) and Pro Educatione (Miercurea Ciuc, Romania) want to present their project results, share their experiences bring experts, practitioners and activists together to discuss the conditions for fair working migration and to build a network of active individuals and institutions.

We would be honored to meet you at our event.

Conference Program
 
10 am          Introduction
 
10.10 am     Welcome Address by Björn Thümler, Minister for Science and Culture of Lower Saxony
 
10.30 am     Keynote speech „On educational and social Aspects of Labour Migration“
Dr. Marta Pietrusińska, Institute for Sociology, University of Warsaw
 
11.15 am         Presentation of Project Results (with Q&A)

11.45 am        Interactive learning: selected lessons for the NAMED course curriculum
 
12.45 pm        Break with virtual meeting option

1 pm                Panel discussion “Towards fair labour migration”
                         –          Dr Mehrdad Payandeh, Chairman of the German Federation of Trade Unions for Lower Saxony, Bremen and Saxony-Anhalt
                         –          Prof. Dr Horváth, István, Head of the Romanian Institute for Research on Minorities at Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

1.45 pm               Conclusion/Virtual networking space
 
 
The conference will be held via Zoom and Spatial and take place on July 7th2021, from 10 am to 2 pm. The conference language will be English, with the exception of the interactive learning sessions, which will be held in the languages of the respective project partners.
 
To RSVP, please register using the following form: https://forms.gle/cshSdkmwjPwxHouV8
 
Or send an email to: hammer@keb-nds.de.
Please include the following information in your email:
– your country of residence
– if you are representing an organization (and which)
– if you need a certificate of participation
 
You will be provided with an entry link and a detailed program in the days before the conference.

Living Diversity

O projekcie:

W dniach 14-23.03.2022 FEPS brał udział w międzynarodowym szkoleniu
pn. “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion ​in Europe” organizowanym przez Instytut Gustava Stresemanna (Gustav Stresemann Institut – GSI) w Bad Bevensen.

Nasza organizacja wraz z GSI oraz organizacją PARTIR z Rumunii była odpowiedzialna za współprowadzenie zajęć. 
W szkoleniu wzięło udział 21 pracowników młodzieżowych z Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Kosowa oraz Macedonii Północnej. Z uwagi na wojnę toczącą się na terytorium Ukrainy do udziału w projekcie zaproszone zostały również działaczki z Ukrainy. Większość z organizacji pozarządowych zaangażowanych w projekt reprezentowała marginalizowane grupy, m.in. migranckie lub mniejszościowe.

Podczas szkolenia poruszyliśmy tematy takie jak:

 • różnorodność społeczna,
 • stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, intersekcjonalność,
 • kwestie związane z migracjami,
 • mowa nienawiści,
 • relacje między mniejszością, a większością,
 • włączenie i wykluczenie społeczne.

Poznaliśmy metody przeciwdziałania dyskryminacji i promowania różnorodności oraz wspólnie zastanawialiśmy się, jak angażować i pracować z grupami marginalizowanych, aby nikogo nie pominąć.

Metody zastosowane podczas projektu obejmowały m.in.:

 • pracę w terenie,
 • pracę warsztatową dot. zagadnień takich jak różnorodność, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja
 • odgrywanie ról, ćwiczenie bazujące na metodzie Teatru Forum,
 • ćwiczenie bazujące na metodzie Bezavta,
 • prezentacje i warsztaty organizacji uczestniczących w szkoleniu (m.in. dot. działalności organizacji LEGIS na rzecz uchodźców w Północnej Macedonii
  ​oraz dot. partycypacji społecznej migrantów)
 • ćwiczenie na aktywne słuchanie,
 • storytelling (m.in. historie uchodźczyń z Ukrainy i uchodźcy z Syrii),
 • tworzenie kampanii w mediach społecznościowych
 • wykład nt. polityki migracyjnej UE wraz z dyskusją,
 • wizyty studyjne do organizacji pozarządowych działających w Hamburgu (Dock EuropeKohero Magazin i Über den Tellerrand). 

Organizacje partnerskie:
– Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., Niemcy
– Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS), Polska
– PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania), Rumunia
– ARCI Comitato Territorale di Catania, Włochy
– LEGIS, Macedonia Północna
– GAIA SCI, Kosowo

Projekt “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion in Europe” został zrealizowany przez Instytut im. Gustava Stresemanna w Dolnej Saksonii.  Szkolenie było finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.