Europejski Zielony Ład- warsztaty dla młodzieży

Projekt zakłada przeprowadzenie sześciu 90-minutowych warsztatów dla uczniów dolnośląskich szkół średnich oraz przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tematy zajęć odnoszą się do konkretnych obszarów polityki Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak:

  • Działania w dziedzinie klimatu,
  • Zrównoważony przemysł,
  • Zrównoważone rolnictwo,
  • Zrównoważona mobilność,
  • Różnorodność biologiczna,
  • Bardziej zrównoważone systemy żywnościowe (strategia “Od pola do stołu”).


​Wybór zagadnień zależy w dużej mierze od zainteresowań uczestników oraz od sugestii nauczycieli. Program warsztatów jest oparty na sprawdzonych scenariuszach dotyczących edukacji globalnej, które dostosowujemy do pracy on-line, a także wypróbowanych przez nas ćwiczeniach autorskich. 
Łącznie w warsztatach w ramach projektu bierze udział 90 uczniów i przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku z Dolnego Śląska.