II Wrocławska Konferencja o Współczesnych Niemczech

II Wrocławska Konferencję o Współczesnych Niemczech FEPS zorganizował wspólnie z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Naszymi partnerami byli również lokalny oddział „Gazety Wyborczej” oraz Uniwersytet w Bonn. Konferencja była finansowana przez Fundację Współpracy Polsko–Niemieckiej.