III Zlot Młodych Badaczy Kultury

Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze zaprasza na konferencję III Zlot Młodych Badaczy Kultury.

Konferencja stanowi trzecią edycję z cyklu corocznego Zlotu Młodych Kulturoznawców, który został przemianowany na Zlot Młodych Badaczy Kultury. Chcemy przez to podkreślić, że nasze zaproszenie dotyczy przede wszystkim wspólnego przedmiotu badań, nie zaś konkretnej metody czy dziedziny nauki.

Tematem edycji był „Czas w badaniach nad kulturą”. Różnorodne kultury wytworzyły całkiem odmienne pojmowania czasu, jego przeżywania i waloryzowania. Uważa się nawet, że charakterystyczna dla danej obszaru kulturowego wizja czasu jest jej najbardziej znamiennym atrybutem czy wręcz, jak u amerykańskiego antropologa Edwarda Halla, zasadą organizującą, „głęboką strukturą”. W zasadzie nic nie odbywa się poza jakąś ramą czasową, zaś każde społeczeństwo posiada własne konstrukcje czasowe z unikalnymi wzorami.

Refleksja nad czasem dotyczy także symboli, wartości, reguł i światopoglądów z nim związanych. Są one skodyfikowane i zakorzenione głęboko w kulturze, przez co zyskują wartość intersubiektywną i normatywną, nadając poszczególnym społeczeństwom wyraźne „profile czasowe”. Ich różnorodność wskazuje na fakt, iż czas jest nie tyle kategorią fizyczną co raczej kulturową i historycznie zrelatywizowaną.

Do wspólnych rozważań nad problematyką czasu w badaniach nad kulturą zapraszamy kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, etnologów, archeologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych zainteresowanych refleksją naukową na temat czasu. Proponowane zagadnienia są zawarte w poniższej liście, która jednak nie wyczerpuje ogromu pracy stojącej przed badaczami czasu. Należy więc traktować ją jako wskazówkę, nie zaś formalnie wiążący wykaz.

Dzięki współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w trakcie konferencji odbędzie się wernisaż studentów kierunku. Mediacja Sztuki to nowatorski kierunek kształcenia artystów – praktyków i teoretyków – krytyków, kuratorów sztuki, którzy zainteresowani są podejmowaniem dialogu w obszarze współczesnej sztuki i humanistyki. Zainicjowana współpraca ma na celu integrację środowiska artystycznego z badaczami kultury. Żywimy przekonanie, że III Zlot Młodych Badaczy Kultury stanie się przyczynkiem do podejmowania artystyczno-naukowych działań w przyszłości.
Termin konferencji: 20-21 marca 2015 r.

Miejsce konferencji: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP we Wrocławiu), ul. Traugutta 21, Sala Audytoryjna, IV piętro – sala 410.
Pozostali organizatorzy:
Katedra Etnologii i Antropologii KulturowejInstytut KulturoznawstwaInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Patronat:
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich