Insights Into Development

W ramach współpracy FEPS-u z organizacją ARGO z Kazachstanu zostaliśmy zaproszeni do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Insights into Development realizowanej w ramach Innovation Festival 2020.
Konferencja jest platformą dialogu dla przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, struktur rządowych i biznesu. Ma ona na celu omówienie dobrych  praktyk, perspektyw oraz określenie obecnego wpływu i roli przywództwa (leadership} i wolontariatu w realizacji celów rozwojowych krajów Azji Środkowej. 

Podczas konferencji wzięliśmy udział jako eksperci międzynarodowi w panelu dyskusyjnym pt. „Partycypacja społeczna: Skuteczne podejścia, modele i narzędzia w krajach Azji Środkowej”, podczas którego przedstawiliśmy wrocławskie narzędzia partycypacji obywatelskiej takie jak m.in.: konsultacje społeczne, panel obywatelski, Mikrogranty, Wrocławski Budżet Obywatelski, Fundusz osiedlowy.
 
Na spotkaniu mieliśmy również okazję wysłuchać ekspertów z Azji Środkowej, którzy omówili doświadczenia swoich krajów w zakresie partycypacji społecznej. Rozmawialiśmy na temat wzmocnienia roli obywateli w doskonaleniu państwowych programów społecznych i budżetów oraz mechanizmów wzmacniających transparentność władzy. Poznaliśmy także modele i działalność rad społecznych w krajach Azji Środkowej.