Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy?

Do 30 kwietnia 2023 r. trwają konsultacje społeczne pn. Jaka będzie strefa czystego transportu we Wrocławiu? Inicjuje je Biuro Zrównoważonej Mobilności UM. Zachęcamy do udziału w nich i do wyrażenia swojej opinii.

Oddychać pełną piersią!

Jakość powietrza w polskich miastach należy do najgorszych w Europie, w związku z tym w 2018 r. przyjęto ustawę, która pozwala samorządom tworzyć strefy czystego transportu. Ma to pomóc ograniczyć negatywny wpływ użytkowania samochodów na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców i mieszkanek. Samochody (szczególnie te najstarsze lub o silniku diesla) wytwarzają w czasie jazdy niebezpieczne dla zdrowia tlenki azotu oraz tzw. pyły zawieszone.

 

W czasie konsultacji będziemy rozmawiać o strefie czystego transportu we Wrocławiu: o tym, jaki obszar powinien być nią objęty, jakie stosować kryteria ograniczeń wjazdu do strefy oraz jakie powinny być wyłączenia od tych ograniczeń. Zastanowimy się nad etapami wprowadzenia strefy.

Czym jest strefa czystego transportu (SCT)?

To odpowiednio oznakowany obszar, obejmujący drogi. Mogą po nich poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. W ten sposób w Europie (320 miast Starego Kontynentu) od lat wpływa się na poprawę jakości powietrza w miastach i, tym samym, dba o zdrowie ich mieszkańców i mieszkanek. Tworzone są na podstawie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Choć wyznaczanie ich nie jest obowiązkowe, w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) rząd polski zobowiązał się przed Komisją Europejską, że będą one obligatoryjne w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w których przekroczone są normy emisji tlenków azotu. Jedną z takich metropolii jest Wrocław. Aby auto mogło wjechać do SCT, musi spełniać odpowiednie kryteria. Zmieniają się one stopniowo, zgodnie z przygotowanym wcześniej planem.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.