Konferencja Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej. Perspektywa empiryczna. Wydarzenie odbędzie się 4 marca 2016 roku we Wrocławiu.

Problematyką wydarzenia jest życie rodzinne i związane z nim wiele nowych kwestii w dyskursie. Globalizacja, postępująca indywidualizacja i konsumpcjonizm doprowadziły do pluralizmu we wszystkich sferach życia. Aspekt małżeństwa i rodziny jest szczególnie interesujący w tych zmianach, bowiem najbardziej widoczny poprzez pryzmat poprzedniego – tradycyjnego porządku społecznego, określonego w przeszłości podziału ról i funkcji, jakie pełniła rodzina.
Zwłaszcza w ostatnich trzech dekadach widoczne jest, że przyjęło się w Polsce i ulega tendencji wzrostowej wiele alternatywnych form związków intymnych takich jak konkubinat, rodzice samotnie wychowujący dzieci, związki homoseksualne czy trwałe pozostawanie singlem bądź pojawienie się tak zwanej mody na bezdzietność. Ówczesne przeobrażenia modelu rodziny wskazują na nowe style życia Polaków. Rodzina w sensie kulturowym przestała być instytucją naturalną i konieczną, jej założenie oraz posiadanie dzieci to już nie naturalny bieg rzeczy, a kwestia wyboru.
Jest to interesujący temat badań nie tylko dla antropologów, ale także dla innych badaczy nauk społecznych, socjologów, psychologów, demografów czy politologów. Zachęcamy zatem do interdyscyplinarnego spojrzenia na zmiany społeczno-kulturowe, które określają nowy typ społeczeństw i wpływają na reorganizację ich funkcjonowania. Nauka o człowieku, tym co go określa i wpływa na jego pojmowanie świata nie może przejść obok tych zagadnień obojętnie.
Fundacja jest współorganizatorem wydarzenia.