Konferencja “The war which has changed Poland”

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Centrum Stosunków Międzynarodowych Fundacja Heinricha Boella, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiły na konferencję „Wojna, która zmieniła Polskę. Zaangażowanie Polski i Niemiec w Afganistanie”.

W konferencji wzięli udział m.in .: prof. Klaus Bachman, prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Monika Płatek, Janusz Onyszkiewicz, prof. Jackson Janes, dr Adam Bodnar, dr Ulrike Guerot, dr Andrew Michta, Ben Wizner, Ewa Don-Siemion, Małgorzata Imielińska, Falk Tettweiler.

Konferencja odbyła się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10, Warszawa), 8 listopada 2011 w godzinach 11.00 – 19.30.

Projekt był wspierany ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Patronat medialny: Kultura Liberalna