Konsultacje społeczne we Wrocławiu (2019)

Dewiza stolicy Dolnego Śląska brzmi „Wrocław – miasto spotkań”. W roku 2019 będziemy się spotykać z mieszkańcami przede wszystkim na konsultacjach społecznych. Kontynuujemy tym samym działania, które mogliście obserwować przy zeszłorocznych projektach „Wrocław rozmawia o osiedlach” czy podczas tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Ofertę dotyczącą wsparcia procesów konsultacji społecznych oraz zarządzania lokalnymi konfliktami na terenie Gminy Wrocław w 2019 roku złożyliśmy wspólnie z Instytutem Mediacji TAK.

Przyświeca nam idea współpracy
Projekt bazuje na doświadczeniu wrocławskich organizacji pozarządowych w rozwijaniu partycypacji społecznej w Gminie Wrocław i wpisuje się w Strategię rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Dzięki dobrej znajomości środowiska wrocławskich NGO-sów oraz zawartej współpracy konsultacje możemy realizować wspólnie z wieloma lokalnymi partnerami, a przeprowadzają je doświadczeni liderzy i liderki ze Stowarzyszenia Żółty Parasol, Fundacji Dom Pokoju, Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Wrocławskiego Forum Osiedlowego oraz naszej Fundacji.

Wspólnie z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia staramy się wprowadzać do procesów konsultacyjnych elementy innowacyjne zarówno pod względem form konsultowania, jak i sposobów docierania do grupy docelowej. Ponadto przyjęliśmy sobie za cel zwiększenie zaangażowania w procesy partycypacyjne odbiorców, którzy zazwyczaj są pomijani we współdecydowaniu i rozmowach o mieście, to jest dzieci i młodzież oraz osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przy okazji organizowania spotkań staramy się wybierać miejsca bez barier komunikacyjnych, a także zapewniamy obecność tłumacza na Polski Język Migowy oraz materiały informacyjne w wersji przystosowanej do określonej niepełnosprawności.