Konsultacje Szyte na Miarę

Tak jak garnitur i płaszcz mogą być szyte na miarę, tak i formy konsultacji społecznych można dostosowywać do czasu, potrzeb i konkretnej sytuacji. A nawet trzeba! Mamy w tym spore doświadczenie, którym chcemy się podzielić w ramach projektu regionalnego dotowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Celem naszej inicjatywy było polepszenie jakości partycypacji w 3 małych gminach Dolnego Śląska. W pierwszej kolejności skierowaliśmy ją do urzędników i liderów społecznych z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców. To oni bowiem, wykonując obowiązki samorządów gminnych, są organizatorami konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich, autorami sondaży, referendów, aktywizują lokalną społeczność i ułatwiają (lub nie) obywatelom uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy. Od nich w głównej mierze zależy, jak wygląda dialog między władzami a mieszkańcami.

Dla przedstawicieli gmin oraz aktywistów społecznych, którzy zgłosili się do nas lub odpowiedzieli na nasze zaproszenie do współpracy, zorganizowaliśmy szkolenie eksperckie na temat konsultacji i partycypacji obywatelskiej. W gminach objętych projektem przeprowadziliśmy także diagnozę, w ramach której zostały wyłonione tematy warte poddania dyskusji publicznej, a następnie przeprowadziliśmy modelowe konsultacje społeczne.

Wsparliśmy cały proces, a także podpowiedzieliśmy, jak sprawić, by udział mieszkańców w rozmowach z samorządem na tematy dotyczące ich miejscowości był rzeczywisty.

Gminy, które wzięły udział w projekcie, dostały wsparcie ekspertów (merytoryczne, techniczne oraz promocyjne), dzięki czemu mogły zaproponować mieszkańcom wypracowany oraz wielokrotnie sprawdzony sposób prowadzenia konsultacji, który ułatwia współpracę. Ponadto pod koniec projektu otrzymały instrukcję na temat prowadzenia konsultacji społecznych w mniejszych gminach. Dodatkowo wrażenia, spostrzeżenia i uwagi uczestników spotkań konsultacyjnych zostały zebrane w krótkim materiale wideo, który będzie można wykorzystać w przyszłości dla promowania idei dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej. 

Naszymi partnerami w projekcie zostały Złotoryja, Chojnów i Środa Śląska. 
Aktualności dostępne na stronie www.facebook.com/konsultacjenamiare
Kontakt z koordynatorką projektu: Iwona Nowak – i.nowak@feps.pl​

Złotoryja

 

Pierwszą z gmin, która przystąpiła do projektu „Konsultacje społeczne szyte na miarę” jest licząca niespełna 16 tys. mieszkańców Złotoryja. Na spotkaniu online z p. Robertem Pawłowskim – Burmistrzem Miasta Złotoryja oraz p. Anną Ardelli – Naczelniczką Wydziału Spraw Społecznych w tamtejszym Urzędzie Miejskim, mieliśmy okazję posłuchać o planowanych spotkaniach z mieszkańcami i o tematach, jakimi żyje obecnie to miasto. Następnie odbyliśmy szereg spotkań na żywo z przedstawicielami Urzędu Miasta Złotoryja (Burmistrzem i Naczelniczką Wydziału Spraw Społecznych) oraz liderami lokalnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Nasze RIO, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi, Stowarzyszenie Hortus, TMZZ Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Ciekawym punktem wizyty był udział w spotkaniu prezentującym Strategię Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030.

Pod koniec września w Legnicy zorganizowaliśmy spotkanie z osobami, które będą pracowały nad przeprowadzeniem wybranych procesów konsultacyjnych w 3 gminach Dolnego Śląska: Złotoryi, Środzie Śląskiej i Chojnowie. Uwspólniliśmy pojęcia dotyczące partycypacji społecznej, porozmawialiśmy o tym, czym są konsultacje: o ich formach, o 7 zasadach konsultacji i drabinie partycypacji, o plusach i minusach konsultowania, a także dokładnie omówiliśmy kolejne etapy procesu konsultacyjnego.

W grudniu 2021 w Złotoryi pojawiły się ulotki zachęcające do udziału w naszych konsultacjach. Były one rozdawane z paczkami przygotowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi.

Konsultacje odbyły się w dniach 14 lutego – 6 marca 2022 przebiegały pod hasłem: „Jakie Centrum? Opieka dla seniorów i zdrowie mieszkańców”

W ramach konsultacji zaplanowane zostały trzy spotkania otwarte z mieszkankami i mieszkańcami Złotoryi oraz jedno spotkanie warsztatowe dla Klubu seniora. Przygotowano również formularz konsultacyjny, który był dostępny on-line i w wersji papierowej przez cały czas trwania procesu.

Pierwszym spotkaniem z mieszkankami i mieszkańcami miasta była zaplanowana na 15 lutego 2022 debata on-line z udziałem ekspertów zdrowia publicznego, którzy odpowiadali na pytania dotyczące mającego powstać w Złotoryi Centrum opieki i zdrowia mieszkańców. Rozmawialiśmy też o formach pomocy dostępnej dla pacjentów w różnym wieku, z rozmaitymi dolegliwościami – nie tylko dla osób starszych. Poruszyliśmy m. in. kwestię nowych miejsc pracy dla lekarzy, fizjoterapeutów, kadry menadżerskiej czy personelu pomocniczego. 

Spotkanie zostało nagrane, więc wszyscy, którzy nie mogli w nim uczestniczyć, mogą w każdej chwili odtworzyć je na naszej stronie na Facebooku. W debacie wzięło udział ok. 40 obserwatorów, choć ze statystyk wiemy, że nagranie wyświetlono ponad 3000 razy! W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Złotoryi.

Kolejne spotkanie odbyło się 22 lutego 2022, ze względu na sytuację epidemiologiczną, ponownie odbyło się ono on-line. Rozpoczęliśmy od prezentacji Pani Iwony Pawlus, dyrektorki MOPS-u w Złotoryi. Dowiedzieliśmy się, jak kształtują się koszty usług opiekuńczych w regionie i jakie są prognozy na ten temat na najbliższe lata. 

Następnie dzięki prezentacji Pani Marty Kusiak, podinspektorki ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi poznaliśmy propozycje możliwych komponentów i usług, które mogłyby znaleźć się w Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców

Po prezentacjach rozpoczęła się część warsztatowa, w której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pytania oraz pomysły na rozwiązanie problemów starzejącego się społeczeństwa. Zainteresowanie tematem było spore, obserwowało nas ok. 30 osób, a relacja na naszym profilu na Facebooku dotarła do ponad 600 osób.

Ostatnie zaplanowane spotkanie otwarte odbyło się 24 lutego, tym razem na żywo w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Rozpoczęliśmy od prezentacji na temat kosztów związanych z opieką nad osobami starszymi. Pani Marta Kusiak z Urzędu Miasta mówiła też o wzrastającej liczbie seniorów w regionie oraz o ich potrzebach. Dowiedzieliśmy się także, z jakich elementów może składać się Centrum, tak by stało się miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta. Po części teoretycznej, zasiedliśmy do pracy w grupach, by wypisać i przedyskutować wszystkie pomysły, którymi zechcieli podzielić się mieszkańcy. Okazało się, że niektóre pomysły powtarzały się we wszystkich grupach, ale pojawiły się też nowe, interesujące propozycje.

We wtorek, 1 marca 2022 w ramach „Konsultacji społecznych szytych na miarę” odbyło się spotkanie z Klubem Seniora Plus. Bardzo nas cieszy, że wzięło w nim udział 26 osób, ponieważ wiemy, że temat Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców jest szczególnie bliski osobom starszym. 
Po prezentacjach przygotowanych przez panie Martę Kusiak z Urzędu Miasta i Iwonę Pawlus, dyr. MOPS-u, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Następnie zasiedli do pracy warsztatowej, podczas której spisywano pomysły mieszkańców dotyczące konsultowanego Centrum. Grupom pomagały panie Monika Kaczmarek i Marta Kusiak. W spotkaniu uczestniczył też burmistrz Złotoryi, pan Robert Pawłowski. 

Ostatnim elementem spotkania była prezentacja efektów pracy obu grup i krótka dyskusja. 

Konsultacje w Złotoryi dotyczyły pomysłu powstania Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców. Między 14 lutego, a 6 marca odbyły się: 

  • debata on-line z udziałem ekspertów (47 uczestników), 
  • spotkanie on-line dla mieszkańców (27 uczestników), 
  • spotkanie warsztatowe dla mieszkańców (36 uczestników), 
  • spotkanie warsztatowe dla Klubu Seniora (26 uczestników). 

W czasie trwania konsultacji funkcjonowała też infolinia, ale nie cieszyła się ona zainteresowaniem. Mimo wszystko frekwencja była wysoka, co widać po liczbie osób, które wzięły udział w spotkaniach i wypełniły formularze.

Udało nam się zebrać 166 formularzy z opiniami. Aż 138 z nich dotarło do nas w wersji papierowej, a 28 drogą elektroniczną.
Cieszymy się, że temat konsultacji wzbudził takie zainteresowanie. Dziękujemy serdecznie mieszkankom i mieszkańcom Złotoryi, działaczkom stowarzyszeń, które pomogły nam zorganizować projekt, burmistrzowi Złotoryi, pracownikom Urzędu Miasta, MOPS-u, MOKSiR-u oraz wszystkim ekspertom, którzy towarzyszyli nam przez cały ten czas.

Środa Śląska

 

Środa Śląska to druga gmina z województwa dolnośląskiego, która przystąpiła do naszego projektu „Konsultacje społeczne szyte na miarę”. Po spotkaniu zapoznawczym w Środzie i diagnozie sytuacji w gminie pod kątem partycypacji obywatelskiej spotkaliśmy się na szkoleniu zorganizowanym we wrześniu w Legnicy.

Tematem konsultacji w Środzie Śląskiej jest plan zagospodarowania nowego placu zabaw w Brodnie.

Obecny plac zabaw znajduje się przy świetlicy. Sprzęt, który się na nim znajduje służy dzieciom od wielu lat, dlatego pojawił się pomysł, by odrestaurować obecne urządzenia, a także przenieść plac w inną lokalizację, w której dzieci będą mogły bezpiecznie się bawić. Nowy teren będzie większy i ogrodzony, zostaną też na nim posadzone rośliny i zainstalowane ławki. Przeniesienie placu zabaw bliżej centrum wsi ma sprawić, że stanie się on miejscem, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli odpocząć i miło spędzić czas w swoim towarzystwie. W ramach konsultacji zaplanowano dwa spotkania z mieszkankami i mieszkańcami Brodna, w tym jedno warsztatowe, z dziećmi.

W czwartek, 17 marca 2022 odbyło się w Brodnie spotkanie z najmłodszymi jego mieszkańcami. Spotkanie zorganizowano w ramach „Konsultacji społecznych szytych na miarę” pod hasłem: „Plac zabaw w Brodnie – bezpiecznie i wygodnie”.

W wydarzeniu wzięło udział 9 dzieci, które chętnie opowiedziały o swoim wymarzonym miejscu do zabawy, a następnie z zapałem przystąpiły do tworzenia makiety takiego miejsca. Pomysły były różne, czasem nieco zwariowane, ale na tym właśnie nam zależało – by dzieci uruchomiły swoją kreatywność.

Mimo tak różnorodnych pomysłów na wygląd nowego placu zabaw, dzieci były zgodne co do jednego. Wszystkim zależało na tym, by w okolicy pojawiło się więcej zieleni. 

Kolejne spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Brodna odbyło się 7 kwietnia 2022. Omówiono na nim plan zagospodarowania nowego placu zabaw. W wydarzeniu uczestniczyło w sumie 11 osób. Obejrzeliśmy i omówiliśmy prace dzieci wykonane na marcowym spotkaniu. Przejrzeliśmy także projekty zabawek, które mogłyby stanąć w miejscu placu i podjęliśmy dyskusję na ich temat. Mieszkańcy bardzo precyzyjnie określili swoje potrzeby, dzięki czemu szybko zebraliśmy informacje na temat preferowanych domków, które miałyby stanąć na nowym terenie.
Po rozmowie udaliśmy się na miejsce, w którym powstanie plac zabaw. Teren został już ogrodzony i przygotowany pod zabudowę, znajdują się też na nim ławki. Mimo wietrznej pogody, ciężko było się rozstać, ponieważ rozmawialiśmy wciąż o nowych elementach wyposażenia, które mieszkańcy z czasem chcieliby postawić w tym miejscu.

Przedstawiamy Wam raport z konsultacji społecznych dotyczących nowego placu zabaw w Brodnie. Dowiecie się z niego, jak przebiegały konsultacje, kto wziął w nich udział oraz, jakie decyzje zostały podjęte na obu spotkaniach z mieszkankami i mieszkańcami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz załączników, w których znajdziecie kreatywne kolaże stworzone przez dzieci, a także zdjęcia wybranych projektów.

Chojnów

Chojnów to trzeci partner naszego projektu przybliżającego ideę partycypacji obywatelskiej mieszkańcom małych gmin Dolnego Śląska. 

Gmina Chojnów leży w województwie dolnośląskim i tworzy ją 26 wsi skupionych w 23 sołectwach, zamieszkuje ją 9 tys. 393 mieszkańców. Ale Chojnów to także miasto (jedno z najmniejszych w województwie pod względem powierzchni, lecz gęsto zaludnione). I właśnie z przedstawicielami gminy miejskiej rozpoczęliśmy współpracę. W spotkaniu zorganizowanym we wrześniu 2021 w Legnicy wzięły udział osoby, które będą pracowały nad przeprowadzeniem wybranych procesów konsultacyjnych w 3 gminach Dolnego Śląska: Złotoryi, Środzie Śląskiej i Chojnowie. Uwspólniliśmy pojęcia dotyczące partycypacji społecznej, porozmawialiśmy o tym, czym są konsultacje: o ich formach, o 7 zasadach konsultacji i drabinie partycypacji, o plusach i minusach konsultowania, a także dokładnie omówiliśmy kolejne etapy procesu konsultacyjnego.

W listopadzie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego omówiono kilka ważnych kwestii dotyczących projektu. Przede wszystkim ustalony został temat konsultacji, formy promocji oraz harmonogram działań. Pod hasłem: „Kultura? Biorę udział!” konsultowana będzie oferta kulturalno-sportowa miasta. 

W dniach 17 stycznia – 17 lutego 2022 mieszkanki i mieszkańcy Chojnowa mogli wypełnić kwestionariusz konsultacyjny, dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i on-line. Zaplanowano również dwa spotkania z mieszkańcami (w tym jedno warsztatowe) oraz dwa spotkania z młodzieżą.

Pierwsze dwa spotkania w ramach projektu odbyły się z młodzieżą z klas siódmych i ósmych. Spotkaliśmy się 19 stycznia 2022 w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. W obu spotkaniach wzięło udział 30 osób. Okazało się, że młodzi ludzie świetnie orientują się w aktualnej ofercie miasta i nie mają oni problemu ze wskazaniem instytucji kulturalnych i sportowych; znają również cykliczne wydarzenia, które odbywają się w Chojnowie. Podczas pracy grupowej młodzież zastanawiała się, jak dobrze zna obiekty sportowe i kulturalne w swojej okolicy. Rozmawialiśmy też o tym, kto z nich i w jakim zakresie uczęszcza na zajęcia, które są oferowane w tych miejscach.

Po przerwie skupiliśmy się na pracy kreatywnej i pomysłach na nowe wydarzenia, warsztaty i zajęcia. Dzięki burzy mózgów powstały głównie plany imprez na świeżym powietrzu, ponieważ właśnie w takich miejscach młodzi ludzie najbardziej lubią spędzać czas.

Podczas pierwszego spotkania otwartego w Domu Schrama w Chojnowie zebrała się grupa 17 osób niezwykle zaangażowanych w sprawy miasta. Zastanawiano się nad atrakcyjnością obecnej oferty kulturalnej Chojnowa. Mieszkańcy rzeczywiście korzystają zarówno z infrastruktury miejskiej, jak i z zajęć, które odbywają się w poszczególnych ośrodkach. Pojawiło się też wiele nowych pomysłów na aktywności, które przyciągnęłyby młodzież oraz dorosłych. 

W kolejnym spotkaniu warsztatowym, które odbyło się on-line 27 stycznia wzięło udział 5 osób. Podczas warsztatu uczestnicy szukali sposobu na zwiększenie udziału mieszkanek i mieszkańców Chojnowa w wydarzeniach organizowanych przez miasto. Dyskutowano także nad promocją aktualnej oferty sportowo-kulturalnej oraz nad wzbogaceniem tej oferty, tak by lepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców. 

Konsultacje społeczne w Chojnowie trwały miesiąc (17 stycznia – 17 lutego 2022), obejmowały one dwa spotkania z mieszkańcami i dwa spotkania z młodzieżą. W trakcie całego procesu zebrano 28 formularzy elektronicznych i 15 papierowych. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w projekt osobom i organizacjom, a przede wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Chojnowa. W dokumentach znajdziecie podsumowanie naszych spotkań z mieszkańcami, ich opinie na temat dotychczasowej oferty kulturalno-sportowej miasta oraz pomysły na nowe formy zajęć i wydarzenia

Cieszymy się, że tak wiele osób w różnym wieku zaangażowało się w konsultacje. Widać, że chojnowianom zależy na swoim mieście i na wzbogaceniu jego oferty kulturalno-sportowej.

Projekt „Konsultacje społeczne szyte na miarę” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.