Laboratoria Obywatelskie

W styczniu i lutym 2017, działając we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju na wybranych wrocławskich osiedlach zrealizowaliśmy Laboratoria Obywatelskie. Laboratoria, to spotkania prowadzone metodami warsztatowymi, których celem było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim (dalej jako WBO) oraz wypracowanie projektów na edycję 2017.

Laboratoria Obywatelskie były kontynuacją prowadzonych przez Krzysztofa Nowaka i Tadeusza Mincera spotkań grupy roboczej ds. WBO w ramach projektu Wrocław Rozmawia. W wyniku prac tej grupy ustaliliśmy, że potrzebne są działania na poziomie lokalnym, które wzmocnią liderów projektów WBO, pozwolą lepiej zaprogramować zgłaszane projekty oraz lepiej angażować wokół nich mieszkańców.

W dalszej kolejności zlokalizowaliśmy kilka osiedli, które miały dotychczas najmniejsze sukcesy w WBO, należą do nich: Ołbin, Psie Pole – Zawidawie, Muchobór Mały, Kleczków, Jerzmanowo – Jarnołtów, Strachowice – Osiniec.

Na tych osiedlach prowadziliśmy lub współprowadziliśmy warsztaty – rezultatem było wypracowanie szeregu projektów, które zostały zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2017.

Działanie to było elementem projektu „Wrocław Rozmawia” realizowanego przez Fundację Dom Pokoju i współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.