Letnia Szkoła Młodzieżowych Animatorów Środowisk Polskich Za Granicą

Mamy przyjemności poinformować, że od 11 do 18 sierpnia gościmy we Wrocławiu młodzież reprezentującą środowiska polonijne.  W ramach współpracy międzynarodowej nawiązaliśmy kontakt ze szkołami średnimi w Bezdanach, im. Juliusza Słowackiego oraz im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Instytucje te skupiają wokół siebie młodzież polską, na co dzień uczącą się języka polskiego, kultury, historii Polski w swojej szkole. Projekt jest kontynuacją współpracy w tym zakresie podjętej w zeszłym roku ze szkołą w Bezdanach. Dzięki tej współpracy, zachęcono szkołę polską z Podbrzezia do uczestnictwa w tegorocznym projekcie.

Zadanie polega na zorganizowaniu pobytu o charakterze edukacyjnym młodzieży Polonijnej, które ma wzmocnić ich kompetencje osobiste, liderskie oraz obywatelskie, jednocześnie zwiększając ich możliwości realizacji projektów lokalnych, inicjatyw młodzieżowych, projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą uczyć się nie tylko pracy na rzecz lokalnej społeczności, w której mieszkają, ale także nauczą się odpowiadać na potrzeby swoich społeczności.

Szkoła letnia będzie prowadzona metodami edukacji pozaformalnej przez doświadczonych trenerek, które ukończyły szkoły trenerskie i od lat pracują z młodzieżą metodami uczenia się przez doświadczenie. Sam program spotkania będzie podzielony na dni tematyczne, każdego dnia uczestnicy i uczestniczki będą rozwijać inny aspekt swoich kompetencji.

Celem projektu jest odpowiedź na potrzeby młodzieży polonijnej, wyposażenie ich w kompetencje liderskie, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, zachęcenie do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez lokalne działania. Chcemy by uczestnicy nauczyli się pracować metodą projektową oraz potrafili rozpoznawać potrzeby swojej społeczności, tak by mogli w przyszłości realizować własne inicjatywy lokalne i międzynarodowe. Efektem wizyty będzie samodzielne przeprowadzenie takiej inicjatywy we współpracy z młodzieżą z Wrocławia.

W programie wizyty znajdują się:

  • warsztaty dotyczące kompetencji liderskich i obywatelskich
  • wizyta w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej
  • wspólne działania razem Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie Trampolina
  • zwiedzanie wrocławskich instytucji kulturalnych i społecznych
  • wycieczka na do Karpacza i na Śnieżkę


Partnerem projektu są:

Bezdańska Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego
oraz
Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.