MobilnaAO
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej

Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opolska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po tym obszarze jest koniecznością.

Zrównoważona mobilność to przede wszystkim ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma pomóc zmniejszyć konsekwencje dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg. Aby sprawnie zaplanować proces rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, tworzy się Plany zrównoważonej mobliności miejskiej (PZMM, z ang. SUMP, sustainable urban mobility plan) dla konkretnego miasta, aglomeracji lub metropolii. AO nie ma jeszcze swojego PZMM.

Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna za konsultacje społeczne w zakresie zrównoważonej mobilności, zatem za etapy 2-4.

  1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
  2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców; wrzesień 2021;
  3. Spotkania konsultacyjne – zbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób; listopad 2021;
  4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań; kwiecień 2022.

Projekt realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.