Mobilność w MOF Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF, tworzy 7 gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Stanowią one centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części Polski. Zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych jest kluczem do rozwoju tego obszaru.

Choć od jakiegoś czasu obowiązuje tam Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (PZZM MOF), trzeba go zaktualizować. Jak zorganizować mobilność w MOF, by była ona skuteczna i ekologiczna? Założenie jest takie, by Plan powstawał w procesie konsultacyjnym z mieszkańcami. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna właśnie za konsultacje społeczne na ten temat. Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy, a my odpowiadamy za kroki 2, 3 i 4:

  1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
  2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców, wrzesień 2021;
  3. Spotkania konsultacyjnezbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób, listopad 2021;
  4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań, marzec 2022.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.