Model Dialogu

Mamy przyjemność współtworzyć wraz z Fundacja Dom Pokoju MODEL DIALOGU, który będzie przewodnikiem i narzędziownikiem dla osób liderujacych w lokalnych, małych społecznościach. MODEL powstaje w ramach projektu „Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

OPIS i CELE POCHODZA ZE STRONY PROJEKTU 

frsi.org.pl/projekt/jak-rozmawiac/ 

W projekcie „Jak rozmawiać” chcemy zachęcić Ciebie, mieszkańca/mieszkankę, członka/członkinię lokalnej społeczności do rozmawiania o ważnych dla Ciebie sprawach z innymi. Z osobami spoza kręgu rodziny i znajomych, z ludźmi myślącymi inaczej niż Ty. Badania, do których dotarliśmy i nasze własne obserwacje pokazują, że robimy to rzadko, co szkodzi budowaniu lokalnych relacji, zaufania, poczucia wspólnoty, nie ułatwia wspólnych działań czy weryfikowania informacji, które do nas docierają.

Nie liczymy na to, że wszyscy rozmawiający nagle się z sobą zgodzą. Nie zakładamy, że od razu rozmawiać będziemy o wielkich, istotnych dla całej Polski i świata sprawach. Przeciwnie, interesują nas te istotne lokalnie, a wartość widzimy już w samym dialogu. Jeśli ktoś kogoś przekona, zachęci do działania, będzie to dodatkowa wartość.

Wierzymy, że takie regularne spotkania pomogą lokalnym wspólnotom lepiej się poznać, zbadać różne racje i punkty widzenia, zobaczyć złożoność interesów i postaw, dostrzec inne niż moje własne źródła informacji. Pomogą zorientować się, kto wokół mnie ma wiedzę i kompetencje w danym temacie, zbudować lokalne zasoby.

Jak mają wyglądać te rozmowy? W przewodniku dialogu, który wypracowujemy, zawrzemy wskazówki, co może w nich pomóc. Szczegóły – formę, miejsce, czas spotkań – pozostawiamy lokalnym społecznościom i osobom, które zechcą takie spotkania organizować i zapraszać na nie innych. Mamy nadzieję, że rozmowy takie przerodzą się w stałe okazje do spotkań. W projekcie nazwaliśmy je klubami informacji, bo informacja, wymiana informacjami, ich porównywanie i wzajemne weryfikowanie będą tu najważniejsze.

W projekcie zaoferujemy wsparcie warsztatowe liderom i liderkom kilkudziesięciu gmin i miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. Pisząc projekt uznaliśmy, że są one szczególnie istotne. Materiałami i zasobami projektu będziemy jednak dzielić się szeroko – liczymy, że działania na rzecz dialogu lokalnego podejmie z nami więcej miejsc i osób.

W projekcie zakłada się: 
  • zwiększenie dostępności do wiarygodnych i wartościowych informacji, a także zdolności obywateli do ich krytycznej analizy i oceny,
  • wdrożenie i popularyzacja modelu wspólnego tworzenia wiedzy poprzez partycypacyjne interaktywne wydarzenia: dyskusje i debaty,
  • wspieranie lokalnego dialogu w każdej możliwej formie (rozmowy, spotkania) w bezpiecznym środowisku,
  • rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie umiejętności informacyjnych (kultury komunikacji, krytycznego myślenia, zarządzania konfliktami), zwłaszcza wśród osób nieaktywnych w życiu społeczeństwa obywatelskiego, jako kluczowych umiejętności niezbędnych do ich zaangażowania.