NAMED

Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych jako narzędzie do oceny wyzwań stojących przed systemem edukacji”.
Projekt jest realizowany przez organizacje z Niemiec, Polski i Rumuni i jego celem jest opracowanie programu nauczania dla migrantów zarobkowych obejmującego umiejętności językowe, prawne, polityczne i kulturowe na podstawie wywiadów narracyjno-biograficznych.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzimy wywiady narracyjno-biograficzne z migrantami zarobkowymi w Niemczech, Polsce i Rumunii. Wywiady mają na celu ocenę wymagań edukacyjnych dla pracujących imigrantów. Wyniki badań zostaną udostępnione publicznie w roku 2020.

W drugiej fazie projektu, stworzymy podstawę do programu nauczania, który uwzględnia wymagania edukacyjne zidentyfikowane podczas rozmów z migrantami.

Projekt jest realizowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne”.
Działanie będzie realizowane w terminie 1.9.2018-30.8.2021

Liderem projektu jest niemiecka organizacja Katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V.
Partnerami projektu są rumuńskie stowarzyszenie Pro Educatione oraz nasza fundacja.