NAMED - konferencja

Wydarzenie ofbyło się w trybie on-line 2 lipca 2020 r. w godzinach 10:30 – 12:30

W  projekcie „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” (NAMED) zostały przeprowadzone badania identyfikujące potrzeby edukacyjne pracujących migrantów (wywiady narracyjne). 2 lipca 2020 r. zostaną zaprezentowane i omówione główne wyniki tego badania, w szczególności – konsekwencje dla edukacji i polityki rynku pracy w UE.
Nasz raport z badań jest dostępny tutaj: https://www.nameducation.net/home/english/material/

Początkowo konferencja planowana była w Brukseli, jednakże w związku z pandemią COVID-19 odbyła się online.

Całe spotkanie odbyło się w języku angielskim. Poniżej znajduje się jego program.

Programme of the event:
Beginning of the conference: 10:30 ( 11:30 Bucharest time ). The event will be open already from 10:00.
– Introduction, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Invited guests:

  • Loránt Vincze, Member of the European Parliament from Romania
  • Erik Marquardt, Member of the European Parliament from Germany
  • Kamila Kaminska-Sztark, University of Wroclaw, Poland

– Presentation of central findings of the study NAMED, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Discussion panel
– Opening discussion for audience questions