Nawiąż Kontakt z Parlamentarzystą - raport z monitoringu biur poselskich

Prezentowany raport jest rezultatem monitoringu biur poselskich i senatorskich. W dniach 22.09 – 03.10.2011 przeprowadziliśmy badanie, którego celem było sprawdzenie dostępności parlamentarzystów dla obywateli. Przy naszym badaniu wyszliśmy z założenia, że biura poselskie powinny być pierwszym ogniwem łączącym posła z wyborcami, miejscem, gdzie obywatelowi udzieli się porady i gdzie regularnie może spotkać się z posłem, na którego oddał głos.

W czasie monitoringu próbowaliśmy jako wyborca oraz jako przedstawiciel NGO skontaktować się mailowo i telefonicznie z każdym posłem i senatorem w Polsce. Podejmując próbę kontaktu jako osoba prywatna, nasz współpracownik pytał o to, jak dany poseł lub senator głosował nad ustawą o dostępie do informacji publicznej i prosił o spotkanie, by o tej ustawie porozmawiać. Ponadto nasza współpracowniczka kontaktowała się z biurami jako przedstawicielka NGO, informując o projekcie i prosząc o informacje na temat dyżurów poselskich.

Badania ujawniają, że z ok 1/3 parlamentarzystów kontakt jest utrudniony: nie odpowiadają oni na listy elektroniczne, problemem jest również kontakt telefoniczny. Wyraźnie gorsze rezultaty przynosi próba kontaktu z parlamentarzystą jako przedstawiciel organizacji pozarządowej. To oznaczać może, że trzeci sektor nie jest traktowany przez posłów jako pełnowartościowy uczestnik komunikacji. Badania pozwoliły nam również zlokalizować szereg problemów, które mogą utrudniać kontakt z wyborcami.

Przygotowanie raportu było możliwe dzięki finansowemu wsparciu: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.