Nie lej wody

IDEA 
Projekt zakłada przeszkolenie na temat kwestii deficytu wody, działań służących ograniczaniu zużycia wody oraz skutków działań człowieka na zasoby naturalne grupy 20 uczniów szkół  w Świeradowie-Zdroju poprzez dwudniowe warsztaty (21.11-22.11.2018) oraz projekcję filmu dokumentalnego (23.11.2018).

CEL
Celem projektu jest uświadomienie uczestnikom kwestii deficytu wody pitnej oraz wskazanie działań, które każdy z nich może wprowadzić w codziennej praktyce, aby ograniczyć jej zużycie.
W ramach projektu globalny wymiar ograniczonych źródeł wody pitnej naświetlony zostanie przez pryzmat lokalnej historii i wykorzystania wód mineralnych uzdrowiska Świeradów-Zdrój. Odkrycie wód z dodatkiem radonu wpłynęło na rozwój architektoniczny, społeczny i ekonomiczny miejscowości. Obecny stały rozwój infrastruktury turystycznej zagraża jednak temu płytko występującemu bogactwu naturalnemu Świeradowa. Podkreślenie wpływu wody na rozwój tkanki miasta, pokaże jak duże znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności może mieć miejsce wydobycia wody pitnej.
Uczestnicy projektu będą mieli okazję do porównania swojego sposobu używania wody mineralnej wydobywanej w Świeradowie z codziennym użyciem zdatnej do picia wody z kranu. Uczniowie uczuleni zostaną również na możliwe skutki ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Pozwoli to na dostrzeżenie przez uczestników konieczności oszczędnego korzystania z wody pitnej oraz uwrażliwi ich na chęć zachowania otaczającego ich środowiska naturalnego.

UCZESTNICY:  20 uczniów szkół w Świeradowie-Zdroju, wiek 13-15 lat

TERMIN WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCEGO: 23.11.2018

TERMIN WARSZTATÓW: 21-22.11.2018

PARTNER PROJEKTU: Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska Łąka”
w Świeradowie-Zdroju

KONTAKT
Tadeusz Mincer: t.mincer@feps.pl, 667 121 666 Anna Cwynar: a.cwynar@feps.pl, 607 187 387

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.