Półkolonie

W tym roku Fundacja na Rzecz Studiów Obywatelskich podjęła się działań na rzecz najmłodszych mieszkańców Miasta – w okresie od 27 lipca do 14 sierpnia 2020 r. w ramach zadania publicznego „Lato w mieście 2020” współfinansowanego przez Gminę Wrocław i Radę Osiedla Polanowice – Ligota – Poświętne  prowadzimy półkolonie pn. „Dookoła świata”.

W codziennych spotkaniach biorą udział dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia, mieszkające na osiedlach podlegających Radzie. Miejsce, z którego ruszamy w codzienną podróż, to klub dzieci i młodzieży przy ul. Kamieńskiego 256. Zdobywają wiedzę o świecie i o tym, kim są, dowiadują się, czym jest globalizacja i co to znaczy: wielokulturowość. Odbywają podróż metaforycznie a w czasie pieszych wędrówek poznają najbliższą okolicę (czasami całkiem nieznaną).

Naszym celem jest nauka przez zabawę, dlatego wszystkie warsztaty i gry są wpisane w fabułę. Osnowę stanowi treść powieści “W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a. To dobry punkt wyjścia do problematyki, o której chcemy mówić (globalne współzależności, międzykulturowość, ekologia, różnorodność kulturowa, problemy etyczne współczesności związane z m.in. produkcją ubrań, a także – pandemia, wiążąca się z globalizacją). Wybór takiej fabuły pozwala też na porównanie, jak zmienił się świat od czasu napisania powieści w 1872 r. – dziś podróż dookoła świata jest możliwa w znacznie krótszym czasie.

Zadbamy także o to, żeby w miarę możliwości (pogoda) zajęcia odbywały się na dworze, żeby miały formę pozwalającą dzieciom na zaangażowanie się (warsztaty artystyczne, formy parateatralne, gry terenowe).

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu „Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży – W MIEŚCIE 2020”.

Partnerem projektu jest Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota.