Poznajmy się we Wrocławiu!

We Wrocławiu obecnie uczy się lub pracuje ok. 100 tys. obcokrajowców. Mieszkamy obok siebie – jedni od lat, inni od niedawna… Różni nas język, pochodzenie, tradycje, łączy to, że wszyscy wybraliśmy to piękne miasto jako przestrzeń do życia. A może łączy nas o wiele więcej? Miłość do kina, tańca, roślin doniczkowych, zwierząt? Spróbujmy się zobaczyć i lepiej poznać, niedaleko miejsca zamieszkania, na osiedlu…
 
Projektem „Poznajmy się we Wrocławiu!” chcemy promować miasto otwarte na różnorodność, dialog międzykulturowy i współpracę miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, rad osiedli oraz innych grup pracujących na rzecz integracji społeczności lokalnych. Kierujemy go do wszystkich mieszkańców Wrocławia (w tym przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych), jednak na potrzeby naszego przedsięwzięcia skoncentrujemy się na północno-wschodniej części miasta (terenie dawnej dzielnicy Psie Pole).

Jakie są nasze cele:
Chcemy zaznajomić cudzoziemców z organizacjami, które pomagają odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, ale też oddać głos współmieszkańcom o innym pochodzeniu, by powiedzieli, jakie są ich potrzeby, co im się we Wrocławiu podoba, a co nie, co możemy wspólnie zrobić, by lepiej się nam żyło w naszym mieście.

Terminy spotkań informacyjno-warsztatowych:
– 13.10, Centrum Aktywności Lokalnej
​”Rewir Twórczy”
– 15.10, Stara Piekarnia
– 20.10, Wielopokoleniowe Centrum Aktywności

 
PROGRAM WYDARZEŃ FINAŁOWYCH 20-21.11 W FORMIE ONLINE:

Piątek 20.11.2020
– 16:00-16:15 – rozpoczęcie wydarzenia, powitanie uczestników: Anna Cwynar, Monika Glińska (FEPS) – 16:15-17:15 – Wielokulturowa historia Wrocławia (prelekcja), prowadzenie: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 17:30-18:55 – Dialog międzykulturowy w działaniu (spotkanie sieciujące z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i miejskich instytucji kultury): Fundacja Integracji Społecznej PROM, Stowarzyszenie Kultury Teatralnej PIEŚŃ KOZŁA, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Fundacja Ukraina, Fundacja Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej, Centrum Kultury AGORA
– 19:00-19:55 – Halo Wrocław, halo Polsko! Przybyłam, przybyłem (dyskusja o Polsce, o polskiej kulturze, o nas, o tym, co nas łączy, co dzieli, o Wrocławiu), moderacja: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „I tak cię kocham” (USA, 2017, reż. Michael Showalter, 119 min.) wraz z dyskusją

Sobota 21.11.2020
– 11:00-13:00 – gra online o tematyce międzykulturowej, prowadzenie: Bożena Andrzejewska (Dobra Relacja w Grupie)
– 14:30-15:55 – warsztat Tradycje kulinarne świata, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 16:00-17:30 – Wrocław przeciw przemocy (warsztat uczący zachowania się w przypadku agresji słownej i sytuacji przemocowych), prowadzenie: Stowarzyszenie NOMADA
– 19:00-19:55 – Porozmawiajmy o (polskiej) sztuce, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „Alaturka” (Belgia, 2014, reż. Alexander Decommere, 43 min.) wraz z dyskusją
– zakończenie wydarzenia  

Projekt „Poznajmy się we Wrocławiu! – TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN” jest realizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022 i finansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).