MIGRACJE

2022

Active Migrants

Działamy na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób z doświadczeniem migracji w życiu społecznym i publicznym Wrocławia. Pokazujemy, jak zabrać głos i współdecydować o zmianach w naszym mieście. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Szczegóły

Living Diversity

W dniach 14-23.03.2022 FEPS brał udział w międzynarodowym szkoleniu
pn. “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion ​in Europe” organizowanym przez Instytut Gustava Stresemanna (Gustav Stresemann Institut – GSI) w Bad Bevensen.

Szczegóły

2021

NAMED

Since September 2018, NAMED has researched the educational demands of working migrants in the European Union.

Szczegóły

Rozkwitnij w Polsce!

Rozkwitnij w Polsce! Cykl warsztatów dla migrantów zarobkowych. Pochodzisz z innego kraju? Pracujesz na co dzień w Polsce i/lub planujesz zostać tu przez jakiś czas?

Szczegóły

2020

NAMED

NAMED Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych

Szczegóły

NAMED – konferencja

NAMED – konferencja Wydarzenie ofbyło się w trybie on-line 2 lipca 2020 r. w godzinach 10:30 – 12:30 W  projekcie „Narratives of Working Migration as

Szczegóły

Poznajmy się we Wrocławiu!

Projektem „Poznajmy się we Wrocławiu!” chcemy promować miasto otwarte na różnorodność, dialog międzykulturowy i współpracę miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, rad osiedli oraz innych grup pracujących na rzecz integracji społeczności lokalnych.

Szczegóły

2019

NAMED

NAMED Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych

Szczegóły

2017

Forum Międzykulturowe

Dnia 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego spotkało się ponad 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów, urzędników, reprezentantów mniejszości narodowych i etnicznych, obcokrajowców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz mieszkańcy Wrocławia.

Szczegóły

2016

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.