Nasze działania przelewamy na papier w formie różnych publikacji – raportów, artykułów i poradników. Poniżej znajdziecie najważniejsze z nich.

Ewaluacja Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022

Przedstawiamy Państwu wyniki warsztatów ewaluacyjnych!

Wraz z premierą raportu na Forum Praktyków Partycypacji, dzielimy się nim tutaj. Raport zawiera opis i wnioski badań, które od zeszłego roku prowadził zespół Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

Poradnik stworzony na podstawie doświadczeń z pracy z mieszkańcami i mieszkankami Wrocławia.

Instrukcja przeprowadzania gry terenowej.

Głównym celem programu nauczania jest umożliwienie migrantom zarobkowym uczestnictwa w życiu społecznym kraju docelowego oraz wsparcie ich w radzeniu sobie w życiu zawodowym i w relacjach. 

The goal of this project is to analyze the educational demands of working migrants through narrative interviews and, based on this analysis, to develop a course curriculum tailored to fit these demands.

Opracowanie rzuca światło na zagadnienie standaryzacji NGO i rozwiewa kluczowe obawy i wątpliwości.

Raport podsumowuje kilkumiesięczną dyskusję na temat przyszłości wrocławskich osiedli oraz badania przeprowadzone w ramach projektu „Wrocław rozmawia o osiedlach” wspólnie z Fundacją Dom Pokoju oraz Wrocławskim Forum Osiedlowym. 

Raport jest podsumowaniem 1 etapu konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Raport z badań dotyczących współpracy pomiędzy różnymi wrocławskimi aktorami (osobami i instytucjami) zaangażowanymi w kwestię uchodźców i migrantów. Badania, które prowadziliśmy, trwały trzy miesiące (od stycznia do kwietnia 2016 r.) i miały na celu odpowiedzieć na pytanie: jak skutecznie działać na rzecz uchodźców i migrantów.

Prezentowany raport jest rezultatem monitoringu biur poselskich i senatorskich. W dniach 22.09 – 03.10.2011 przeprowadziliśmy badanie, którego celem było sprawdzenie dostępności parlamentarzystów dla obywateli.

In this project we focused on identity competence/interculturalcompetence and historical competence, based on the theory ofthe German sociologist and philosopher Oskar Negt.