Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Przeprowadzamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.
 
Jak zorganizować ruch w mieście, aby służył wszystkim jego użytkownikom? Jak transport uczynić bardziej ekologicznym i zrównoważonym? Odpowiedzi na te pytania ma udzielić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który powstanie z udziałem mieszkańców Poznania.

Już w styczniu 2020 r. Miasto Poznań rozpoczęło prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Będzie to kompleksowy dokument, który powstanie do listopada 2020 roku i obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.
Plan Mobilności oraz Polityka Mobilności zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu. Większość z nich wymaga aktualizacji i nowego, obszernego przeanalizowania tematu.

Dokument tworzony razem z mieszkańcami
Nowy Plan będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych oraz transportu publicznego na terenie Poznania. Dotyczyć będzie również planowania przestrzennego w mieście i potrzeb osób zmotoryzowanych.
W związku z tym o założeniach dokumentu miasto będzie dyskutować z wszystkimi użytkownikami przestrzeni. W skład grupy konsultacyjnej wejdą zarówno eksperci i przedstawiciele różnych wydziałów urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, jak i reprezentanci różnych instytucji i środowisk, tacy jak radni osiedlowi, społecznicy, mieszkańcy, osoby ze szczególnymi potrzebami czy przedstawiciele mniejszości narodowych.
O opinię zostaną poproszeni również młodzi poznaniacy, bo to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Do Planu Mobilności zostaną wpisane także rekomendacje dla władz miasta oraz zarządów jednostek miejskich działających w zakresie mobilności. Udział wszystkich wymienionych grup zagwarantuje powstanie Planu dostosowanego do warunków lokalnych.

Planowanie przyszłości miasta z nastawieniem na ludzi
Koncepcja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej została stworzona na bazie doświadczeń interesariuszy i ekspertów w dziedzinie planowania z obszaru całej Unii Europejskiej. To, co wyróżnia Plan Mobilności spośród innych dokumentów strategicznych, to nie tylko planowanie działań i inwestycji, które mają na uwadze troskę o środowisko naturalne, ale też postawienie sobie za cel poprawę bezpieczeństwa i warunków przemieszczania się, a więc i jakości życia mieszkańców. Głównym celem PZMM jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości zrównoważonej komunikacji w obrębie miasta. Ideą projektu jest również partycypacyjność, która wyraża się poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych w tworzeniu dokumentu, a także wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą ekspercką.
Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w 3-etapowych konsultacjach. Pozwolą one wskazać konkretne działania i rozwiązania transportowe, które mają wpływ nie tylko na rewitalizowane części śródmieścia, ale i na cały Poznań. Przeprowadzone analizy ułatwią wprowadzenie niezbędnych zmian.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma „TRAKO” PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadzają Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.