Słowa Łączą Pokolenia

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk „przechowywania” oral history pomiędzy partnerskimi organizacjami, z naciskiem na wykorzystanie narzędzi ICT.

Skupimy się na sposobach uzyskiwania relacji naocznych świadków z wykorzystaniem rożnych narzędzi ICT, a także na sposobach udostępniania tychże relacji dla lokalnej społeczności poprzez wystawy, spotkania, warsztaty, szkolenia, narzędzia internetowe i Żywą Bibliotekę. Będziemy również zgłębiać zagadnienie budowania tożsamości społeczności poprzez oral history i omawiać różne podejścia do nauczania historii.

Projekt będzie składał się z działań międzynarodowych i lokalnych.

Do działań o charakterze międzynarodowym należeć będą spotkania organizacji partnerskich, podczas których dyskutowane będą głównie zagadnienia dotyczące partnerstwa. Podczas każdego spotkania będą mieć miejsce dyskusje, warsztaty, prezentacje i wizyty studyjne, które będą narzędziem rozpowszechniania dobrych praktyk. Każda organizacja partnerska jest odpowiedzialna za zorganizowanie jednego spotkania międzynarodowego.

Lokalne działania będą realizowane przez każdą z organizacji partnerskich w ich lokalnej społeczności. Będą to wystawy, warsztaty i szkolenia dotyczące rejestrowania oral history i pracy z historiami rodzinnymi, programy edukacyjne, przewodniki audio, Żywe Biblioteki.

Będziemy dzielić się doświadczeniami z innymi poprzez: stronę internetową, zawierającą dobre praktyki, Do-It-Yourself oral history KIT historia i internetowy przewodnik audio, łączący historie z wszystkich miast czterech zaangażowanych w projekt miast Europy Środkowej: Wrocławia, Wiednia, Liberca i Passau.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:

  1. coobra – cooperativa braccianti –  www.coobra.at  (Austria)
  2. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.  – www.gemeinsam-in-europa.de (Niemcy)
  3. LOS – Liberecka Obcanska Spolecnost  – www.losonline.eu (Czechy)


Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.