Study Tours to Poland 2017

W maju 2017 roku Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich miała okazję gościć we Wrocławiu grupę trzynastu studentów i studentek z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Brali oni udział w projekcie, odbywającym się w ramach programu Study Tours to Poland, dofinasowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Był to drugi raz, kiedy FEPS organizował tego typu wizytę studyjną. Założeniem programu jest zapoznanie gości z Europy Wschodniej z różnymi aspektami polskiej transformacji, poprzez spotkania z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, mediów, organizacji pozarządowych, świata kultury i sztuki oraz wyższych uczelni. Program 11-dniowej wizyty został tak zaplanowany, by uczestnicy mogli lepiej poznać realia i doświadczenia współczesnej Polski.

Wizyta rozpoczęła się od dwudniowego pobytu w uroczym Zamku na Wodzie w podwrocławskich Wojnowicach, administrowanego przez Kolegium Europy Wschodniej. W pięknym otoczeniu średniowiecznego zamku i okalającego go parku, grupa poznała się bliżej, opowiedziała o swoich doświadczeniach jako liderów lokalnych społeczności, podzieliła się obawami i oczekiwaniami względem rozpoczynającej się wizyty studyjnej. Zaproszeni wolontariusze, wśród nich historyk, przygotowali wprowadzające warsztaty do historii polskiej transformacji, najnowszej historii Wrocławia; odbyły się także ciekawe warsztaty animacji językowej. Trzeciego dnia wizyty grupa przyjechała do Wrocławia, gdzie po zakwaterowaniu w hostelu, mieszczącym się w artystycznej i rewalitalizowanej dzielnicy śródmieścia – Nadodrzu, ruszyła na spotkania z przedstawicielami Urzędów: Marszałkowskiego, Wojewódzkiego oraz dyrektorem Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego. To ostatnie spotkanie było dla uczestników szczególnie interesujące, ponieważ poznali mechanizmy funkcjonowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, co zainspirowało ich do podobnych działań w swoim środowisku.

Kolejne dni upływały grupie na spotkaniach we wrocławskich instytucjach kultury, takich jak Muzeum Współczesne Wrocław, Galeria Neony, Infopunkt Europejckiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Mediatece; na Uniwersytecie Wrocławskim, warsztatach w Regionalnym Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, dyskusjach z dziennikarzem Gazety Wyborczej oraz Terenową Rzeczniczką Praw Obywatelskich. Poza Wrocławiem studenci odwiedzili sołectwo Smolec, gdzie rozmawiali o administracji na poziomie wsi i sołectwa. Mieli okazję poznać jednego z nadodrzańskich rzemieślników – drukarza typograficznego, a także porozmawiać z przedstawicielką jednej z międzynarodowych korporacji, działających we Wrocławiu. Inspirujące były również spotkania w inkubatorze organizacji pozarządowych 3 Sektor oraz Infopunkcie Nadodrze – organizacji, która działa na poziomie lokalnym w na polu kultury, edukacji i gospodarki.

Ponadto uczestnicy codziennie poznawali Wrocław, przemieszczając się po nim głównie tramwajami i pieszo. Smakowali rozmaite potrawy, wywodzące się z kuchni polskiej, gruzińskiej, meksykańskiej, włoskiej, poznawali też kultury swoich krajów, w szczególny sposób podczas wieczoru międzykulturowego, zorganizowanego przez Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju. Podczas niedzielnego spaceru z wolontariuszami, goście poznali Wrocław jako miasto, wykorzystujące turystyczny i rekreacyjny potencjał rzeki, poznali wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO Halę Stulecia oraz obejrzeli wystawę polskiej sztuki współczesnej w pięknie odrestaurowanym Pawilonie Czterech Kopuł.

Po dziesięciu intensywnych dniach programowych nadszedł czas na podsumowania i pożegnania. Uczestnicy zabrali ze sobą bagaż doświadczeń, wiedzy o współczesnej Polsce, nowych znajomości ale przede wszystkim – inspiracji i motywacji do działania.

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.