Study Tours to Poland 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną uczestnicy i uczestniczki tegorocznych wizyt organizowanych w ramach programu Study Tours to Poland podczas regularnych spotkań on-line poznają siebie nawzajem, zespół organizatorów i zasady programu. Mają też okazję zaznajomić się z poszczególnymi koordynatorami wizyt, realizującymi wizyty studyjne w różnych miastach Polski, a także uczestniczą w działaniach o charakterze integracyjnym i aktywizującym.

Jako FEPS, podobnie jak inni koordynatorzy wizyt, w ramach tegorocznych działań, przygotowaliśmy film o naszej organizacji i o mieście, w którym działamy.

Uwaga: Realizowane w tym roku spotkania on-line nie są działaniem zastępczym, a jedynie poprzedzającym i przygotowującym do tradycyjnych wizyt w ramach programu.

STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce.

Study Tours to Poland (STP) to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Fundacją Borussia.