Szkolna Ulica - ewaluacja pilotażu

Jesienią 2022 roku FEPS we współpracy z Biurem Zrównoważonej Mobilności przeprowadza ewaluację pilotażowego wprowadzenia Szkolnej Ulicy w kilku wrocławskich szkołach. Wykorzystując metody oparty na partycypacji badamy opinie o pilotażu oraz wypracowujemy rekomendacje dla rozwijania projektu.

Szkoły podstawowe przy ulicach Górnickiego, Wandy i Częstochowskiej wzięły udział w pilotażowym wprowadzeniu Szkolnej Ulicy. Z perspektywy czasu oceniamy te działania podczas narad szkolnych i sąsiedzkich, rozmawiając ze społecznością szkół o tym co podczas pilotażu poszło dobrze, a jakie rzeczy można by poprawić. Spotkania są także okazją do dyskusji nad organizacją ruchu w okolicy szkół.

Narady szkolne uzupełniane są przez formularze opinii, które udostępniamy rodzicom, oraz przez zajęcia poświęcone aktywnej mobilności, które prowadzi Joanna Klima.

Efektem projektu będą raporty z konsultacji przeprowadzonych w szkolnej społeczności oraz happening na ul. Górnickiego – jednodniowe działanie utrzymane w duchu Szkolnej Ulicy.

Projekt jest prowadzony przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich.