2013

Projekty realizowane w 2013 roku.

Słowa Łączą Pokolenia

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk „przechowywania” oral history pomiędzy partnerskimi organizacjami, z naciskiem na wykorzystanie narzędzi ICT.

Skupimy się na sposobach uzyskiwania relacji naocznych świadków z wykorzystaniem rożnych narzędzi ICT, a także na sposobach udostępniania tychże relacji dla lokalnej społeczności poprzez wystawy, spotkania, warsztaty, szkolenia, narzędzia internetowe i Żywą Bibliotekę. Będziemy również zgłębiać zagadnienie budowania tożsamości społeczności poprzez oral history i omawiać różne podejścia do nauczania historii.

Projekt będzie składał się z działań międzynarodowych i lokalnych.

Do działań o charakterze międzynarodowym należeć będą spotkania organizacji partnerskich, podczas których dyskutowane będą głównie zagadnienia dotyczące partnerstwa. Podczas każdego spotkania będą mieć miejsce dyskusje, warsztaty, prezentacje i wizyty studyjne, które będą narzędziem rozpowszechniania dobrych praktyk. Każda organizacja partnerska jest odpowiedzialna za zorganizowanie jednego spotkania międzynarodowego.

Lokalne działania będą realizowane przez każdą z organizacji partnerskich w ich lokalnej społeczności. Będą to wystawy, warsztaty i szkolenia dotyczące rejestrowania oral history i pracy z historiami rodzinnymi, programy edukacyjne, przewodniki audio, Żywe Biblioteki.

Będziemy dzielić się doświadczeniami z innymi poprzez: stronę internetową, zawierającą dobre praktyki, Do-It-Yourself oral history KIT historia i internetowy przewodnik audio, łączący historie z wszystkich miast czterech zaangażowanych w projekt miast Europy Środkowej: Wrocławia, Wiednia, Liberca i Passau.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:

  1. coobra – cooperativa braccianti –  www.coobra.at  (Austria)
  2. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.  – www.gemeinsam-in-europa.de (Niemcy)
  3. LOS – Liberecka Obcanska Spolecnost  – www.losonline.eu (Czechy)


Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Szkolna Ulica - ewaluacja pilotażu

Projekt „Euro calls” to jednotygodniowe spotkanie młodzieży z Polski, Czech, Łotwy oraz Turcji. Projekt odbywa się w Sobótce oraz we Wrocławiu. 24 młodych ludzi wspólnie debatuje nad przyszłością Unii Europejskiej, zastanawia się jakie wyzwania czekają UE w nadchodzących latach oraz analizuje aktualne dylematy europejskie.

W czasie tego projektu powstały krótkie filmiki nagrywane telefonami komórkowymi, które zachęcały ludzi do udziału w wyborach do Europarlamentu w maju 2014 roku.

Projekt finansowany jest przy wsparciu komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Znając mnie - znając nas! Kompetencje historyczne i międzykulturowe w Europie

W ramach tego projektu będziemy mieć do czynienia z kompetencjami, o których wiemy, że są podstawą do tworzenia aktywnego obywatelstwa. W tym przypadku skupimy się na tożsamości / kompetencjach międzykulturowych i kompetencji historycznej.

Tożsamość / kompetencje międzykulturowe i historyczne dotyczą poszczególnych jednostek i ich relacji z kulturą. Wiedząc skąd pochodzą, mamy wiedzę o kulturowych i historycznych korzeniach Europy przez co możemy wspierać lepsze zrozumienie w Europie. Dlatego edukacja dorosłych odgrywa szczególną rolę w tym przypadku. Poznawanie historii odzwierciedla własną tożsamość, świadomość historyczną, co jest budulcem wspólnej tożsamości europejskiej, demokracji oraz promowania aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym.

Pytania, które sobie zadajemy to: w jaki sposób w różnych krajach pracuje się z własną historią, które metody powinny być wykorzytywane w edukacji dorosłych w celu rozwijania umiejętności aktywnego uczestnictwa? W trakcie projektu będziemy analizować różne podejścia metodologiczne oraz metody wykorzytywane w edukacji dorosłych, a dotyczące kompetencji międzykulturowych oraz historycznych.

Następnie pragniemy promować najlepsze z nich i opublikować je w krótkiej broszurce. Na samym końcu wyniki i najlepsze praktyki będą promowane na konferencji, w której wezmą udział również ekspercji zajmujący się tą dziedziną edukacji.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:
1. Bildungshaus Schloss Retzhof – www.retzhof.at (Austria)
2. Arbeit und Leben LAG Mecklenburg-Vorpommern e.V. – www.arbeitundlebenmv.de (Niemcy)
Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną