2017

Projekty realizowane w 2017 roku.

Laboratoria Obywatelskie

W styczniu i lutym 2017, działając we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju na wybranych wrocławskich osiedlach zrealizowaliśmy Laboratoria Obywatelskie. Laboratoria, to spotkania prowadzone metodami warsztatowymi, których celem było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim (dalej jako WBO) oraz wypracowanie projektów na edycję 2017.

Laboratoria Obywatelskie były kontynuacją prowadzonych przez Krzysztofa Nowaka i Tadeusza Mincera spotkań grupy roboczej ds. WBO w ramach projektu Wrocław Rozmawia. W wyniku prac tej grupy ustaliliśmy, że potrzebne są działania na poziomie lokalnym, które wzmocnią liderów projektów WBO, pozwolą lepiej zaprogramować zgłaszane projekty oraz lepiej angażować wokół nich mieszkańców.

W dalszej kolejności zlokalizowaliśmy kilka osiedli, które miały dotychczas najmniejsze sukcesy w WBO, należą do nich: Ołbin, Psie Pole – Zawidawie, Muchobór Mały, Kleczków, Jerzmanowo – Jarnołtów, Strachowice – Osiniec.

Na tych osiedlach prowadziliśmy lub współprowadziliśmy warsztaty – rezultatem było wypracowanie szeregu projektów, które zostały zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2017.

Działanie to było elementem projektu „Wrocław Rozmawia” realizowanego przez Fundację Dom Pokoju i współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Homo Viator. Wszyscy Jesteśmy Migrantami i Migrantkami

Wiosną 2017 roku przez Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Fundacją Dom Pokoju i Fundacją Na Rzecz Studiów Europejskich został przeprowadzony konkurs wśród wrocławskich uczennic i uczniów Homo viator. Wszyscy jesteśmy migrantami i migrantkami.

Przez cały październik wybrane prace wyłonionych laureatów będą prezentowane mieszkańcom Wrocławia. Na plakatach umieszczonych w różnych miejscach miasta będzie można obejrzeć drzewa genealogiczne i prace fotograficzne ukazujące historie ludzi, dla których Wrocław stał się domem. Bo przecież Wrocław to miasto migrantów, nie tylko historycznie, ale i dziś wielu wybiera je jako swoje miejsce na Ziemi.

WARSZTATY DLA LAUREATÓW

W czerwcu dla laureatów konkursu Homo viator – Wszyscy jesteśmy migrantami i migrantkami zostały zorganizowane warsztaty. Dla najmłodszych warsztaty przeprowadziła graficzka Marta Kostrzewa. W pracowni komputerowej w Konturach Kultury dzieci uczyły się graficznej edycji prac. Dla laureatów z gimnazjów zorganizowaliśmy plenerowe warsztaty fotograficzne z fotografem Michałem Dwonarowiczem. Natomiast wyróżnieni licealiści na spotkaniu z dziennikarką Polskiego Radia Magdaleną Skawińską poznali tajniki pracy dziennikarz radowego i edycji materiałów audio.

Nowe studium Wrocławia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania. W Studium znalazło się 9 polityk: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność, Infrastruktura. 
 

W dniach 22-25 maja przeprowadziliśmy wraz z Fundacją Dom Pokoju i Biurem Rozwoju Wrocławia warsztaty dla mieszkańców Wrocławia, których celem było zapoznanie mieszkańców z kolejnymi politykami oraz zebranie ich pomysłów i rekomendacji. 

Forum Międzykulturowe

Dnia 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego spotkało się ponad 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów, urzędników, reprezentantów mniejszości narodowych i etnicznych, obcokrajowców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz mieszkańcy Wrocławia.

Uczestnicy wzięli udział w sesjach panelowych i rozmawiali o tematach związanych z tworzeniem strategii dialogu międzykulturowego takich jak edukacja, integracja społeczna, prawo i bezpieczeństwo, uczestnictwo i zasoby.

Grupy wypracowały wiele cennych pomysłów i rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniej miejskiej strategii.

Organizatorzy wydarzenia: Prezydent Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Fundacja Dom Pokoju, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Study Tours to Poland 2017

W maju 2017 roku Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich miała okazję gościć we Wrocławiu grupę trzynastu studentów i studentek z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Brali oni udział w projekcie, odbywającym się w ramach programu Study Tours to Poland, dofinasowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Był to drugi raz, kiedy FEPS organizował tego typu wizytę studyjną. Założeniem programu jest zapoznanie gości z Europy Wschodniej z różnymi aspektami polskiej transformacji, poprzez spotkania z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, mediów, organizacji pozarządowych, świata kultury i sztuki oraz wyższych uczelni. Program 11-dniowej wizyty został tak zaplanowany, by uczestnicy mogli lepiej poznać realia i doświadczenia współczesnej Polski.

Wizyta rozpoczęła się od dwudniowego pobytu w uroczym Zamku na Wodzie w podwrocławskich Wojnowicach, administrowanego przez Kolegium Europy Wschodniej. W pięknym otoczeniu średniowiecznego zamku i okalającego go parku, grupa poznała się bliżej, opowiedziała o swoich doświadczeniach jako liderów lokalnych społeczności, podzieliła się obawami i oczekiwaniami względem rozpoczynającej się wizyty studyjnej. Zaproszeni wolontariusze, wśród nich historyk, przygotowali wprowadzające warsztaty do historii polskiej transformacji, najnowszej historii Wrocławia; odbyły się także ciekawe warsztaty animacji językowej. Trzeciego dnia wizyty grupa przyjechała do Wrocławia, gdzie po zakwaterowaniu w hostelu, mieszczącym się w artystycznej i rewalitalizowanej dzielnicy śródmieścia – Nadodrzu, ruszyła na spotkania z przedstawicielami Urzędów: Marszałkowskiego, Wojewódzkiego oraz dyrektorem Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego. To ostatnie spotkanie było dla uczestników szczególnie interesujące, ponieważ poznali mechanizmy funkcjonowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, co zainspirowało ich do podobnych działań w swoim środowisku.

Kolejne dni upływały grupie na spotkaniach we wrocławskich instytucjach kultury, takich jak Muzeum Współczesne Wrocław, Galeria Neony, Infopunkt Europejckiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Mediatece; na Uniwersytecie Wrocławskim, warsztatach w Regionalnym Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, dyskusjach z dziennikarzem Gazety Wyborczej oraz Terenową Rzeczniczką Praw Obywatelskich. Poza Wrocławiem studenci odwiedzili sołectwo Smolec, gdzie rozmawiali o administracji na poziomie wsi i sołectwa. Mieli okazję poznać jednego z nadodrzańskich rzemieślników – drukarza typograficznego, a także porozmawiać z przedstawicielką jednej z międzynarodowych korporacji, działających we Wrocławiu. Inspirujące były również spotkania w inkubatorze organizacji pozarządowych 3 Sektor oraz Infopunkcie Nadodrze – organizacji, która działa na poziomie lokalnym w na polu kultury, edukacji i gospodarki.

Ponadto uczestnicy codziennie poznawali Wrocław, przemieszczając się po nim głównie tramwajami i pieszo. Smakowali rozmaite potrawy, wywodzące się z kuchni polskiej, gruzińskiej, meksykańskiej, włoskiej, poznawali też kultury swoich krajów, w szczególny sposób podczas wieczoru międzykulturowego, zorganizowanego przez Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju. Podczas niedzielnego spaceru z wolontariuszami, goście poznali Wrocław jako miasto, wykorzystujące turystyczny i rekreacyjny potencjał rzeki, poznali wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO Halę Stulecia oraz obejrzeli wystawę polskiej sztuki współczesnej w pięknie odrestaurowanym Pawilonie Czterech Kopuł.

Po dziesięciu intensywnych dniach programowych nadszedł czas na podsumowania i pożegnania. Uczestnicy zabrali ze sobą bagaż doświadczeń, wiedzy o współczesnej Polsce, nowych znajomości ale przede wszystkim – inspiracji i motywacji do działania.

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.
 

Nieobecni. Ludzie ze znakiem "P”

Projekt „Nieobecni – ludzie ze znakiem „P”, realizowany przez wrocławską Fundację na Rzecz Studiów Europejskich, poświęcony jest polskim przymusowym robotnikom, żyjącym i pracującym w Breslau i na Dolnym Śląsku w latach 1939-1945.

Po wojnie duża część z nich została w polskim Wrocławiu, w którym mieszkają do dzisiaj. Ludzie ze znakiem „P” są wyjątkową grupą, będącą swoistym łącznikiem w społecznej tkance miasta i regionu, w którym ciągu kilku miesięcy 1945 r. nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności – Niemców zastąpili Polacy.

„Zapomnienie”, które dotknęło niemiecką przeszłość stolicy Dolnego Śląska w latach powojennych, paradoksalnie uderzyło także w Polaków – robotników przymusowych. Celem projektu jest przywrócenie pamięci i zachowanie „żywych historii” Ludzi ze znakiem „P” oraz zaistnienie ich losów w zbiorowej świadomości Wrocławian.

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.