2020

Projekty realizowane w 2020 roku.

Poznajmy się we Wrocławiu!

We Wrocławiu obecnie uczy się lub pracuje ok. 100 tys. obcokrajowców. Mieszkamy obok siebie – jedni od lat, inni od niedawna… Różni nas język, pochodzenie, tradycje, łączy to, że wszyscy wybraliśmy to piękne miasto jako przestrzeń do życia. A może łączy nas o wiele więcej? Miłość do kina, tańca, roślin doniczkowych, zwierząt? Spróbujmy się zobaczyć i lepiej poznać, niedaleko miejsca zamieszkania, na osiedlu…
 
Projektem „Poznajmy się we Wrocławiu!” chcemy promować miasto otwarte na różnorodność, dialog międzykulturowy i współpracę miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, rad osiedli oraz innych grup pracujących na rzecz integracji społeczności lokalnych. Kierujemy go do wszystkich mieszkańców Wrocławia (w tym przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych), jednak na potrzeby naszego przedsięwzięcia skoncentrujemy się na północno-wschodniej części miasta (terenie dawnej dzielnicy Psie Pole).

Jakie są nasze cele:
Chcemy zaznajomić cudzoziemców z organizacjami, które pomagają odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, ale też oddać głos współmieszkańcom o innym pochodzeniu, by powiedzieli, jakie są ich potrzeby, co im się we Wrocławiu podoba, a co nie, co możemy wspólnie zrobić, by lepiej się nam żyło w naszym mieście.

Terminy spotkań informacyjno-warsztatowych:
– 13.10, Centrum Aktywności Lokalnej
​”Rewir Twórczy”
– 15.10, Stara Piekarnia
– 20.10, Wielopokoleniowe Centrum Aktywności

 
PROGRAM WYDARZEŃ FINAŁOWYCH 20-21.11 W FORMIE ONLINE:

Piątek 20.11.2020
– 16:00-16:15 – rozpoczęcie wydarzenia, powitanie uczestników: Anna Cwynar, Monika Glińska (FEPS) – 16:15-17:15 – Wielokulturowa historia Wrocławia (prelekcja), prowadzenie: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 17:30-18:55 – Dialog międzykulturowy w działaniu (spotkanie sieciujące z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i miejskich instytucji kultury): Fundacja Integracji Społecznej PROM, Stowarzyszenie Kultury Teatralnej PIEŚŃ KOZŁA, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Fundacja Ukraina, Fundacja Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej, Centrum Kultury AGORA
– 19:00-19:55 – Halo Wrocław, halo Polsko! Przybyłam, przybyłem (dyskusja o Polsce, o polskiej kulturze, o nas, o tym, co nas łączy, co dzieli, o Wrocławiu), moderacja: Krzysztof Nowak (FEPS)
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „I tak cię kocham” (USA, 2017, reż. Michael Showalter, 119 min.) wraz z dyskusją

Sobota 21.11.2020
– 11:00-13:00 – gra online o tematyce międzykulturowej, prowadzenie: Bożena Andrzejewska (Dobra Relacja w Grupie)
– 14:30-15:55 – warsztat Tradycje kulinarne świata, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 16:00-17:30 – Wrocław przeciw przemocy (warsztat uczący zachowania się w przypadku agresji słownej i sytuacji przemocowych), prowadzenie: Stowarzyszenie NOMADA
– 19:00-19:55 – Porozmawiajmy o (polskiej) sztuce, prowadzenie: uczestnicy projektu
– 20:00-22:00 – transmisja filmu „Alaturka” (Belgia, 2014, reż. Alexander Decommere, 43 min.) wraz z dyskusją
– zakończenie wydarzenia  

Projekt „Poznajmy się we Wrocławiu! – TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN” jest realizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022 i finansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

NAMED

Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych jako narzędzie do oceny wyzwań stojących przed systemem edukacji”.
Projekt jest realizowany przez organizacje z Niemiec, Polski i Rumuni i jego celem jest opracowanie programu nauczania dla migrantów zarobkowych obejmującego umiejętności językowe, prawne, polityczne i kulturowe na podstawie wywiadów narracyjno-biograficznych.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzimy wywiady narracyjno-biograficzne z migrantami zarobkowymi w Niemczech, Polsce i Rumunii. Wywiady mają na celu ocenę wymagań edukacyjnych dla pracujących imigrantów. Wyniki badań zostaną udostępnione publicznie w roku 2020.

W drugiej fazie projektu, stworzymy podstawę do programu nauczania, który uwzględnia wymagania edukacyjne zidentyfikowane podczas rozmów z migrantami.

Projekt jest realizowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne”.
Działanie będzie realizowane w terminie 1.9.2018-30.8.2021

Liderem projektu jest niemiecka organizacja Katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V.
Partnerami projektu są rumuńskie stowarzyszenie Pro Educatione oraz nasza fundacja.

Panel Obywatelski we Wrocławiu

Mieliśmy ogromną przyjemność współorganizować pierwszy wrocławski panel obywatelski.

Czym jest panel obywatelski?
Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, którą można zastosować na poziomie miasta, państwa, a nawet społeczności międzynarodowej. Na poziomie lokalnym, do udziału w panelu obywatelskim wyłania się losowo grupę mieszkańców i mieszkanek danego miasta, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek. Stanowi ona „miasto w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji. 

Kto weźmie udział w panelu?
Wrocławski panel odbędzie się w kwietniu i maju bieżącego roku. W marcu odbędą się losowania i wybór panelistów. W skład panelu obywatelskiego we Wrocławiu wchodzi 75 wylosowanych osób, a dodatkowe 10 bierze udział w charakterze panelistów i panelistek rezerwowych. Zgodnie z deklaracją Prezydenta Miasta Wrocławia, rekomendacje, które uzyskają poparcie co najmniej 80 procent panelu, będą przez niego traktowane jako wiążące, czyli zostaną wskazane do realizacji.

Jaki jest temat panelu?
Temat pierwszego panelu obywatelskiego we Wrocławiu to: „Jak szybko i zdrowo przemieszczać się po Wrocławiu”. W szczególności ma zostać podjęte zagadnienie skomunikowania osiedli ościennych z centrum miasta oraz strefy czystego transportu.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia przeprowadzają Fundacja Dom Pokoju we współpracy z Adelą Gąsiorowską, Marcinem Gerwinem oraz Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Przeprowadzamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.
 
Jak zorganizować ruch w mieście, aby służył wszystkim jego użytkownikom? Jak transport uczynić bardziej ekologicznym i zrównoważonym? Odpowiedzi na te pytania ma udzielić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który powstanie z udziałem mieszkańców Poznania.

Już w styczniu 2020 r. Miasto Poznań rozpoczęło prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Będzie to kompleksowy dokument, który powstanie do listopada 2020 roku i obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.
Plan Mobilności oraz Polityka Mobilności zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu. Większość z nich wymaga aktualizacji i nowego, obszernego przeanalizowania tematu.

Dokument tworzony razem z mieszkańcami
Nowy Plan będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych oraz transportu publicznego na terenie Poznania. Dotyczyć będzie również planowania przestrzennego w mieście i potrzeb osób zmotoryzowanych.
W związku z tym o założeniach dokumentu miasto będzie dyskutować z wszystkimi użytkownikami przestrzeni. W skład grupy konsultacyjnej wejdą zarówno eksperci i przedstawiciele różnych wydziałów urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, jak i reprezentanci różnych instytucji i środowisk, tacy jak radni osiedlowi, społecznicy, mieszkańcy, osoby ze szczególnymi potrzebami czy przedstawiciele mniejszości narodowych.
O opinię zostaną poproszeni również młodzi poznaniacy, bo to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Do Planu Mobilności zostaną wpisane także rekomendacje dla władz miasta oraz zarządów jednostek miejskich działających w zakresie mobilności. Udział wszystkich wymienionych grup zagwarantuje powstanie Planu dostosowanego do warunków lokalnych.

Planowanie przyszłości miasta z nastawieniem na ludzi
Koncepcja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej została stworzona na bazie doświadczeń interesariuszy i ekspertów w dziedzinie planowania z obszaru całej Unii Europejskiej. To, co wyróżnia Plan Mobilności spośród innych dokumentów strategicznych, to nie tylko planowanie działań i inwestycji, które mają na uwadze troskę o środowisko naturalne, ale też postawienie sobie za cel poprawę bezpieczeństwa i warunków przemieszczania się, a więc i jakości życia mieszkańców. Głównym celem PZMM jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości zrównoważonej komunikacji w obrębie miasta. Ideą projektu jest również partycypacyjność, która wyraża się poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych w tworzeniu dokumentu, a także wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą ekspercką.
Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w 3-etapowych konsultacjach. Pozwolą one wskazać konkretne działania i rozwiązania transportowe, które mają wpływ nie tylko na rewitalizowane części śródmieścia, ale i na cały Poznań. Przeprowadzone analizy ułatwią wprowadzenie niezbędnych zmian.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma „TRAKO” PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadzają Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.

NAMED - konferencja

Wydarzenie ofbyło się w trybie on-line 2 lipca 2020 r. w godzinach 10:30 – 12:30

W  projekcie „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” (NAMED) zostały przeprowadzone badania identyfikujące potrzeby edukacyjne pracujących migrantów (wywiady narracyjne). 2 lipca 2020 r. zostaną zaprezentowane i omówione główne wyniki tego badania, w szczególności – konsekwencje dla edukacji i polityki rynku pracy w UE.
Nasz raport z badań jest dostępny tutaj: https://www.nameducation.net/home/english/material/

Początkowo konferencja planowana była w Brukseli, jednakże w związku z pandemią COVID-19 odbyła się online.

Całe spotkanie odbyło się w języku angielskim. Poniżej znajduje się jego program.

Programme of the event:
Beginning of the conference: 10:30 ( 11:30 Bucharest time ). The event will be open already from 10:00.
– Introduction, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Invited guests:

 • Loránt Vincze, Member of the European Parliament from Romania
 • Erik Marquardt, Member of the European Parliament from Germany
 • Kamila Kaminska-Sztark, University of Wroclaw, Poland

– Presentation of central findings of the study NAMED, Dominik Hammer, KEB im Lande Niedersachsen
– Discussion panel
– Opening discussion for audience questions

Półkolonie

W tym roku Fundacja na Rzecz Studiów Obywatelskich podjęła się działań na rzecz najmłodszych mieszkańców Miasta – w okresie od 27 lipca do 14 sierpnia 2020 r. w ramach zadania publicznego „Lato w mieście 2020” współfinansowanego przez Gminę Wrocław i Radę Osiedla Polanowice – Ligota – Poświętne  prowadzimy półkolonie pn. „Dookoła świata”.

W codziennych spotkaniach biorą udział dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia, mieszkające na osiedlach podlegających Radzie. Miejsce, z którego ruszamy w codzienną podróż, to klub dzieci i młodzieży przy ul. Kamieńskiego 256. Zdobywają wiedzę o świecie i o tym, kim są, dowiadują się, czym jest globalizacja i co to znaczy: wielokulturowość. Odbywają podróż metaforycznie a w czasie pieszych wędrówek poznają najbliższą okolicę (czasami całkiem nieznaną).

Naszym celem jest nauka przez zabawę, dlatego wszystkie warsztaty i gry są wpisane w fabułę. Osnowę stanowi treść powieści “W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a. To dobry punkt wyjścia do problematyki, o której chcemy mówić (globalne współzależności, międzykulturowość, ekologia, różnorodność kulturowa, problemy etyczne współczesności związane z m.in. produkcją ubrań, a także – pandemia, wiążąca się z globalizacją). Wybór takiej fabuły pozwala też na porównanie, jak zmienił się świat od czasu napisania powieści w 1872 r. – dziś podróż dookoła świata jest możliwa w znacznie krótszym czasie.

Zadbamy także o to, żeby w miarę możliwości (pogoda) zajęcia odbywały się na dworze, żeby miały formę pozwalającą dzieciom na zaangażowanie się (warsztaty artystyczne, formy parateatralne, gry terenowe).

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu „Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży – W MIEŚCIE 2020”.

Partnerem projektu jest Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota.

Insights Into Development

W ramach współpracy FEPS-u z organizacją ARGO z Kazachstanu zostaliśmy zaproszeni do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Insights into Development realizowanej w ramach Innovation Festival 2020.
Konferencja jest platformą dialogu dla przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, struktur rządowych i biznesu. Ma ona na celu omówienie dobrych  praktyk, perspektyw oraz określenie obecnego wpływu i roli przywództwa (leadership} i wolontariatu w realizacji celów rozwojowych krajów Azji Środkowej. 

Podczas konferencji wzięliśmy udział jako eksperci międzynarodowi w panelu dyskusyjnym pt. „Partycypacja społeczna: Skuteczne podejścia, modele i narzędzia w krajach Azji Środkowej”, podczas którego przedstawiliśmy wrocławskie narzędzia partycypacji obywatelskiej takie jak m.in.: konsultacje społeczne, panel obywatelski, Mikrogranty, Wrocławski Budżet Obywatelski, Fundusz osiedlowy.
 
Na spotkaniu mieliśmy również okazję wysłuchać ekspertów z Azji Środkowej, którzy omówili doświadczenia swoich krajów w zakresie partycypacji społecznej. Rozmawialiśmy na temat wzmocnienia roli obywateli w doskonaleniu państwowych programów społecznych i budżetów oraz mechanizmów wzmacniających transparentność władzy. Poznaliśmy także modele i działalność rad społecznych w krajach Azji Środkowej.

VAHA - Wroclaw Strategic Survival Hub

Wspólnie z Fundacją Art Transparent oraz Stowarzyszeniem Diversja utworzyliśmy Wroclaw Strategic Survival Hub.

W ramach współpracy i tworzenia naszego lokalnego centrum (ang. hub) przeprowadziliśmy osiem wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych, aktywistami i aktywistkami oraz ludźmi nauki. Rozmowy miały na celu diagnozę trudności społeczno-politycznych i organizacyjnych, z jakimi zmagają się przedstawiciele i przedstawicielki tego środowiska, a także poznanie sposobów radzenia sobie tych osób z przeszkodami, jakie napotykają w swojej działalności i życiu codziennym.

Zaproszeni goście:

 • Katarzyna Kajdanek
 • Paweł Pomian
 • Krzysztof Smolnicki
 • Roman Stanek
 • Alina Szeptycka
 • Ewa Trojanowska
 • Przemysław Witkowski
 • Ewa Zwarycz

​Realizatorki projektu:

 • Karolina Bieniek
 • Anna Cwynar
 • Dorota Mołodyńska- Küntzel
 • Iwona Nowak 
 • Dorota Wierzbicka

​Produkcja: film i montaż: Piotr Bartos
Dźwięk: Piotr Bartos
Tłumaczenie i transkrypcja: Alicja Grabarczyk

Projekt Wroclaw Strategic Survival Hub realizowany jest w ramach programu VAHA będącego wspólną inicjatywą Anadolu Kültur oraz MitOst e.V., finansowaną ze środków Stiftung Mercator oraz European Cultural Foundation.
​Konsorcjum partnerskie VAHA we współpracy z iac Berlin realizuje serię „warsztatów tematycznych i spotkań sieciowych”.
Dziękujemy Chrest Foundation za wsparcie wydatków związanych z podróżami.

Study Tours to Poland 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną uczestnicy i uczestniczki tegorocznych wizyt organizowanych w ramach programu Study Tours to Poland podczas regularnych spotkań on-line poznają siebie nawzajem, zespół organizatorów i zasady programu. Mają też okazję zaznajomić się z poszczególnymi koordynatorami wizyt, realizującymi wizyty studyjne w różnych miastach Polski, a także uczestniczą w działaniach o charakterze integracyjnym i aktywizującym.

Jako FEPS, podobnie jak inni koordynatorzy wizyt, w ramach tegorocznych działań, przygotowaliśmy film o naszej organizacji i o mieście, w którym działamy.

Uwaga: Realizowane w tym roku spotkania on-line nie są działaniem zastępczym, a jedynie poprzedzającym i przygotowującym do tradycyjnych wizyt w ramach programu.

STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce.

Study Tours to Poland (STP) to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Fundacją Borussia. 

Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7).

Cel główny jest realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
 • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
 • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
 • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
 • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
 • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
 • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
 • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
 • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

    MARIA LEWANDOWSKA-MIKA (DFOP) – specjalistka ds. wdrażania Strategii
    mail: maria.mika@dfop.org.pl
    RAFAŁ BORKOWSKI (DFOP) – specjalista ds. integracji NGO
    mail: rafal.borkowski@dfop.org.pl
    MARTA MICHAŁOWSKA (DFOP) – specjalistka ds. komunikacji
    mail: marta.michalowska@dfop.org.pl
    TADEUSZ MINCER (FEPS) – rzecznik ds. dialogu
    mail: t.mincer@feps.pl

Zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.