Think Tank Generator - edycja na Białorusi

W listopadzie zakończyła się białoruska odsłona projektu Think Tank Generator. Głównym celem projektu było zapoznanie młodych dziennikarzy, studentów, absolwentów studiów i młodych naukowców ze standardami pracy w eksperckich ośrodkach badawczych – Think Tankach. Uczestnicy projektu poznali metody pracy ośrodków badawczych, cele i metody ich działania oraz zakres oddziaływania.

29 – 30 września odbyło się w Mińsku pierwsze seminarium. Jego celem było zintegrowanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki think tanków. Uczestnicy spotkali się również z przedstawicielami organizacji związanych z rozwojem edukacji:  Instytutem Germanistyki Uniwersytetu w Mińsku, redakcją internetowego pisma „Novaja Europa” http://n-europe.eu/, redakcją pisma internetowego „34 mag” http://34mag.net/ oraz z przedstawicielami organizacji „Association for life-long-learning education” http://adukatar.net/.

Pomiędzy 15 a 21 października grupa gościła w Warszawie, gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w licznych warsztatach i wizytach studyjnych w najbardziej dynamicznie działających think tankach: Instytucie Obywatelskim, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, European Council on Foreign Relations, demos Europa, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych czy Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Projekt zakończył się 24 listopada konferencją zorganizowaną w Mińsku. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie teksty eksperckie (tzw. policy papers), a także dyskutowali nad możliwością rozwoju ośrodków badawczych w swoim kraju. Liczymy, że nasz projekt przyczynił się do profesjonalizacji tego typu instytucji oraz do aktywizacji młodzieży na Białorusi.