Usprawnianie współpracy pomiędzy regionem, stolicą i Brukselą

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, lecz jej instytucje wciąż nie są dostosowane do wymagań członkostwa. Dzieje się tak w przypadku parlamentu, który ani nie zmienił struktur swoich komisji, ani nie rozwinął procedur kontroli rządu ex ante i ex post, pomimo faktu, że olbrzymia część polskiego prawa przechodzi przez Parlament Europejski (tzw. „procedura współdecydowania”) oraz Radę Europy. To samo odnosi się do lokalnych i regionalnych władz. Od roku 2004 wysyłają oni swoich przedstawicieli do unijnego Komitetu Regionów, który doradza Radzie Europy i mógłby, potencjalnie, stanowić wkład społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz innych regionalnych i lokalnych aktorów. Komitet ten mógłby być pośrednikiem i łączyć lokalne i regionalne interesy z jednej strony, z Komitetem i Radą, z drugiej. 

Do tej pory nic jednak nie wskazuje, aby tak się właśnie działo. Jest wielu lokalnych i regionalnych aktorów, którzy byliby w stanie dostarczyć wkład do Komitetu Regionów oraz Rady, a także ustanowić połączenia pomiędzy regionami, miastami a Brukselą: są parlamentarzyści europejscy, przedstawiciele regionów w Brukseli, członkowie sejmowej Komisji Prawa Europejskiego, których okręgi wyborcze znajdują się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jednakże scentralizowany sposób delegowania polskich przedstawicieli do „Komitetu Regionów” i względna słabość polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim wskazuje na brak powiązań pomiędzy różnymi aktorami na lokalnym, regionalnym i ponadnarodowym poziomie.

Projekt wymaga zainteresowania i wkładu aktorów, którzy zawodowo zajmują się aspektami komunikacji spraw unijnych pomiędzy regionem a Brukselą. Nie jest naszym celem proponowanie gotowych pomysłów. Naszym celem jest poprawienie wymiany informacji i poziomu koordynacji pomiędzy różnym przedstawicielami Polski: członkami Komitetu Regionów, sejmowego komitetu stosunków europejskich, deputowanymi do Parlamentu Europejskiego z regionu, organizacjami pozarządowymi, a także lokalnej i regionalnej administracji.

Pierwsza część projektu koncentruje się na zidentyfikowaniu istoty problemów, celem drugiej jest znalezienie wspólnych rozwiązań, zaakceptowanych i użytecznych dla wszystkich zaangażowanych i zainteresowanych lepszą reprezentacją interesów regionów w Brukseli. W kolejnej części planujemy przedstawić wnioski w innych polskich instytucjach.

Projekt był finansowany przez Central Eastern European Trust