Wielokulturowe Psie Pole - zagrajmy w to jeszcze raz!

Projekt był realizowany dwuetapowo od kwietnia do listopada 2021 roku. Jego najważniejszym punktem było przeprowadzenie na terenie Psiego Pola gry terenowej związanej z wielokulturową i wielowyznaniową historią osiedla.

Do aktywnego udziału w grze, a wcześniej także w jej tworzeniu zaprosiliśmy placówki oświatowe z terenu Psiego Pola-Zawidawia, w szczególności uczniów z klas 6-7. W projekt włączyły się aż 4 szkoły: SP nr 6, 10, 44 i 98. To w tych podstawówkach spotykaliśmy się w maju i czerwcu z uczniami i uczennicami zainteresowanymi różnymi kulturami i wyznaniami, lokalną historią oraz tworzeniem gry miejskiej.

​Projekt dał możliwość wykorzystania zainteresowań i zdolności dzieci do stworzenia przydatnego dla ich rówieśników i opiekunów materiału edukacyjnego. Młodzi miłośnicy gier z różnych klas wzbogaceni o wiedzę na temat osiedla, którą zyskali dzięki spotkaniom przygotowawczym, razem z naszymi edukatorkami opracowali zestaw zadań do wykonania w warunkach plenerowych. Na 8 stacjach umiejscowionych w różnych częściach osiedla uczestnicy w kilkuosobowych grupach mieli rozwiązywać zagadki i wykonywać polecenia związane z wielokulturowością i historią Psiego Pola.

Powstała w wyniku współpracy z uczniami gra terenowa w październiku została przetestowana przez ich rówieśników. I to czterokrotnie, z 4 różnymi klasami. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn. Oprócz integrowania się w gronie rówieśników uczestnicy ćwiczyli umiejętność pracy w grupie, pogłębiali swoją wiedzę na temat okolicy, a także trenowali umiejętności komunikacyjne. Przy każdej stacji obecny był bowiem jej opiekun – wolontariusz z zagranicy, którego zadaniem było objaśnienie określonego zadania, potwierdzenie jego wykonania przez grupę oraz przekazanie wskazówek dotarcia do kolejnej stacji.

Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, również aspekt zaangażowania wolontariuszy zagranicznych był tym, co na długo zapadnie w pamięć dzieci oraz współpracujących z nami nauczycieli.

Od początku zależało nam, by gra nie była jednorazowym wydarzeniem, by po projekcie pozostał również jakiś trwały ślad. Dlatego instrukcję przeprowadzenia gry terenowej opracowaliśmy w formie zdigitalizowanego materiału edukacyjnego gotowego do późniejszego wykorzystania. Jeśli masz chęć dowiedzieć się więcej na temat naszego działania, zapoznać się z fabułą gry i zadaniami rozgrywanymi na Psim Polu, zajrzyj do dołączonego pliku.

Broszura jest dostępna na otwartej licencji. Zakres jej wykorzystania został opisany na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

Projekt „Wielokulturowe Psie Pole – zagrajmy w to jeszcze raz!” był realizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022” i współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).