Wspieranie edukacji pozaformalnej na Białorusi

Cykl szkoleń dotyczących edukacji pozaformalnej zorganizowanej w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

W roku 2011 Fundacja FEPS organizuje projekt “Wspieranie edukacji pozaformalnej na Białorusi”. Jest on realizowany w ramach programu pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącym “Wsparcia dla społeczeństwa białoruskiego 2011”.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do pracowników młodzieżowych, pedagogów i nauczycieli zainteresowanych edukacją pozaformalną i chcących rozwinąć swoje umiejętności w tej dziedzinie.

Edukacja pozaformalna, będąca uzupełnieniem tradycyjnego kształcenia, jest istotnym narzędziem w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Edukacja pozaformalna już od wielu lat jest rozwijana na Białorusi, ciągle jednak napotyka trudności, które nie sposób samodzielnie rozwiązać. Są nimi brak odpowiednich funduszy, utrudnione kontakty międzynarodowe, a także brak instytucjonalnych ram wspierających tego typu inicjatywy. Wspólnie z białoruską organizacją „Edukacja bez granic”, która jest pionierem tego typu działalności na Białorusi, organizujemy projekt, który ma na celu przezwyciężenie tych barier.

Projekt składa się z dwóch seminariów poświęconych edukacji pozaformalnej. Pierwsze z nich odbyło się w ośrodku szkoleniowych organizacji “Edukacja Bez Granic” w Dunaevie na Białorusi. Drugie seminarium odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu. Następnie uczestnicy szkoleń przygotują projekty lokalne z wykorzystaniem poznanych metod. Dzięki temu skutki działania projektu nie ograniczą się do samych uczestników, lecz będą oddziaływać na inne podmioty. Projekt zakończy spotkanie ewaluacyjne w Mińsku, które odbędzie się w grudniu.

Partnerem projektu jest wrocławskie Centrum Inicjatyw Unesco

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.