Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie

Projekt dotyczy wspierania rozwoju studiów Polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Polonistycznego na w/w Uniwersytecie oraz aktywizację studentów pochodzących ze środowisk polskich na rzecz promocji kultury oraz historii Polski na Litwie. Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego – młodych multiplikatorów, ambasadorów języka i kultury Polskiej na Litwie poprzez zwiększenie zaangażowania studentów studiów polskich na rzecz promocji Polski. Projekt angażuje co najmniej 500 beneficjentów (studentów oraz młodzież z Polskich szkół z rejonu Wileńskiego), która weźmie aktywny udział w budowaniu wizerunku Polski na Litwie. Projekt jest finansowany ze środków Senatu RP.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Kancelarii Senatu, możemy rozpocząć projekt skierowany do młodych Polaków, mieszkających w rejonie wileńskim na Litwie. W ramach projektu zaprosimy na wykłady dotyczące współczesnej Polski, jej najnowszej historii i kultury, studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Odbędą się także szkolenia z zakresu metod aktywnych i aktywizujących, kontruowania scenariuszy zajęć, skierowane do studentów i uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie.
Uczestnicy jesienią br. odwiedzą także Wrocław – Europejską Stolicę Kultury, gdzie nakręcą filmiki o mieście, ludziach, o współczesnej Polsce. Pokaz filmików w szkołach polskich, prowadzenie zajęć według przygotowanych scenariuszy lekcji oraz wycieczka po Wilnie, śladami polskiej kultury i literatury to program projektu na październik i listopad. Obserwujcie naszą stonę i naszego Facebooka!

 

Wilno kręci Wrocław!
Zapraszamy do obejrzenia filmików o Wrocławiu, jego mieszkańcach, architekturze, ciekawych miejscach, zrealizowanych przez uczestników projektu „Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie. W ramach warsztatów fllmowych z Michałem Klimkiem Downarowiczem, powstało 5 krótkich etiud według pomysłu i realizacji młodych ludzi z rejonu wileńskiego.