Znając mnie - znając nas! Kompetencje historyczne i międzykulturowe w Europie

W ramach tego projektu będziemy mieć do czynienia z kompetencjami, o których wiemy, że są podstawą do tworzenia aktywnego obywatelstwa. W tym przypadku skupimy się na tożsamości / kompetencjach międzykulturowych i kompetencji historycznej.

Tożsamość / kompetencje międzykulturowe i historyczne dotyczą poszczególnych jednostek i ich relacji z kulturą. Wiedząc skąd pochodzą, mamy wiedzę o kulturowych i historycznych korzeniach Europy przez co możemy wspierać lepsze zrozumienie w Europie. Dlatego edukacja dorosłych odgrywa szczególną rolę w tym przypadku. Poznawanie historii odzwierciedla własną tożsamość, świadomość historyczną, co jest budulcem wspólnej tożsamości europejskiej, demokracji oraz promowania aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym.

Pytania, które sobie zadajemy to: w jaki sposób w różnych krajach pracuje się z własną historią, które metody powinny być wykorzytywane w edukacji dorosłych w celu rozwijania umiejętności aktywnego uczestnictwa? W trakcie projektu będziemy analizować różne podejścia metodologiczne oraz metody wykorzytywane w edukacji dorosłych, a dotyczące kompetencji międzykulturowych oraz historycznych.

Następnie pragniemy promować najlepsze z nich i opublikować je w krótkiej broszurce. Na samym końcu wyniki i najlepsze praktyki będą promowane na konferencji, w której wezmą udział również ekspercji zajmujący się tą dziedziną edukacji.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:
1. Bildungshaus Schloss Retzhof – www.retzhof.at (Austria)
2. Arbeit und Leben LAG Mecklenburg-Vorpommern e.V. – www.arbeitundlebenmv.de (Niemcy)
Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną