IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury, odbył się w dniach 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu. Tematem przewodnim była Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce.

Przedmiotem rozważań jest kwestia jakości, która jest współcześnie bodaj najmniej oczywistym, a zarazem najbardziej przemożnie kształtującym ludzkie życie czynnikiem. Przykładowe zagadnienia wystąpień dotyczyć mogą: jakości jako jednego z naczelnych pojęć kognitywnych; jakości uprawianej nauki; oceny czy samooceny badaczy; możliwości porozumienia pomiędzy przedstawicielami poszczególnych dziedzin (np. postępująca specjalizacja a transdyscyplinarność, zainteresowanie humanistów neuronauką); jakości badań jakościowych (docieranie do wiedzy innej od tej, którą uzyskuje się przy pomocy badań ilościowych, a może zaledwie odmienna konwencja opisu?); modelu instytucjonalnie uprawianej nauki, czego dowodzą coraz częstsze spory na linii ministerstwo-pracownicy uniwersyteccy, jak i te wśród samych naukowców (inicjatywy, np. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej; cykle dyskusyjne, polemiki, wywiady, eseje); jakości jako przedmiotu badań filozofów, socjologów czy chociażby historyków sztuki.

Miejsce obrad: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP we Wrocławiu), ul. Traugutta 21, Sala Audytoryjna, IV piętro  ̶  sala 410.