Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich

​1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich z siedzibą we Wrocławiu, ul. Litewska 68/9, kod pocztowy 51-354, adres e-mail: feps@feps.pl, tel. +48 667 121 666.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z misją Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich, które wynikają ze Statutu Fundacji oraz przepisów prawa.

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, dane dedykowane określonemu procesowi/usłudze/projektowi.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Odbiorcami Państwa danych będą zaufani partnerzy Fundacji, których usługi są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, wśród nich mogą znajdować się również podmioty mające charakter organizacji międzynarodowych, a także zlokalizowane w państwach trzecich.

6. Podanie danych osobowych Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy z Fundacją lub uczestnictwa w projektach prowadzonych przez Fundację. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.