Konsultacje społeczne we Wrocławiu

Konsultacje w naszym mieście realizujemy już od kilku lat. W listopadzie 2020 r. Miasto Wrocław przyznało nam środki na realizację ponad dwuletniego projektu pod nazwą „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020-2022”.

 

W jego ramach każdego roku trwania projektu przeprowadzimy 20 procesów konsultacyjnych oraz po kilka spotkań konsultacyjnych. W czasie spotkań konsultacyjnych najczęściej omawia się kwestie związane z jednym zagadnieniem, np.: organizacja ruchu czy parkowanie na określonym podwórku. Procesy konsultacyjne z kolei dotyczyć mogą całego miasta lub wybranego obszaru, np. określonej dzielnicy.


Dobieramy różne formy konsultowania – chcemy, by były one adekwatne i atrakcyjne, uważamy też, że im więcej jest form, tym więcej jest możliwości udziału w konsultacjach. A na tym nam zależy. Staramy się docierać do jak największej liczby mieszkańców, by jak najwięcej osób wypowiedziało się na dany temat.


Ze względu na pandemię wykorzystujemy zdalne formy konsultacji (np.
​e-spotkanie czy e-formularz), w okresach mniej natężonej emisji wirusa organizujemy się w terenie, i wtedy można przyjść i porozmawiać w tzw. punktach konsultacyjnych.

​Po więcej informacji na temat każdego z procesów
odsyłamy na stronę Wrocław Rozmawia.

Konsultacje społeczne to forma partycypacji obywatelskiej; obok referendum, inicjatywy ludowej czy zgromadzenia ludowego – jedna z instytucji demokracji bezpośredniej. 

Każdemu obywatelowi daje szansę wpływu na zmiany. Zwykle konsultacje stanowią proces. W jego ramach obywatele i przedstawiciele władz szukają najlepszego dla wszystkich rozwiązania danego problemu lub diagnozują potrzeby w obszarze, w którym podejmowane będą decyzje publiczne. Zatem dają szansę na rozmowę między mieszkańcami a przedstawicielami władzy na temat proponowanego rozwiązania i pozwalają spojrzeć na określony problem z różnych perspektyw (władzy – ta zwykle związana jest z przepisami oraz finansami;  mieszkańców – wiążąca się z potrzebami użytkowników). Decyzje dotyczące zmian podejmowane są z uwzględnieniem wyrażonych opinii.

O naszych procesach konsultacyjnych, przeczytasz więcej
na stronie Konsultacje Społeczne.